Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om image.

Image (från latinets imago: kopia, avbildning) kan avse: