ISO-grader är ett mått på en films känslighet för exponering av ljus. ISO-normen för film är definierad i standarden ISO 5800.

Beskrivning redigera

ISO-standarden ISO 5800, utgiven av International Organisation for Standardisation, är en internationell standard som kombinerar två tidigare standards: ASA, American Standards Association (i dag heter organisationen ANSI, American National Standards Insititute) och DIN, Deutsche Industrie-Normen (tysk industrinorm).

Exempelvis ska en film med känsligheten 400 ASA – motsvarar 27 DIN – med ISO-standarden uttryckas med beteckningen ISO 400/27. Det är inte ovanligt att böcker och tidskrifter underlåter att uttrycka filmkänsligheten även i DIN, utan anger endast ASA-värdet.

Äldre system att ange filmkänslighet redigera

ASA redigera

ASA (American Standards Association) är en linjär skala. Sålunda är en film med känsligheten 800 ASA dubbelt så ljuskänslig som en film på 400 ASA. Detta gör att dagens snabba filmer får ett högt ASA-värde, men på grund av lineariteten i skalan är den ganska lätt att räkna på. ASA fastlades av American Standards Association 1947, och övertogs 1987 av normen ISO 5800.

DIN redigera

DIN (Deutsches Institut für Normung) är en logaritmisk skala som introducerades 1934. Exempelvis innebär en ökning med 3 DIN en fördubbling av filmkänsligheten:

DIN-grader = 1 + 10 * log10(ASA-värde)
(log10 = 10-logaritmen; 10-logaritmen x för ett tal Y är den exponent varmed 10 ska upphöjas för att erhålla talet Y: 10x = Y).

Känsligheten för en vanlig negativ färgfilm är 400 ASA. Detta motsvarar 27 DIN:

1 + 10 * log10(400) = 1 + 10 * 2,602060 = 27,0206
(102,602060 = 400).

Halva denna känslighet ger 200 ASA, medan DIN-värdet minskat med 3 blir 24 DIN:

1 + 10 * log10(200) = 1 + 10 * 2,301030 = 24,0103
(102,301030 = 200).

Om istället DIN-värdet halveras till 13,5 blir ASA-värdet ungefär 18:
Detta exempel är mera teoretiskt, eftersom det inte finns film med känslighet 18,5 DIN.

(13,5 - 1) / 10 = log10(ASA-värdet)
1,25 = log10(ASA-värdet)
101,25 = ASA-värdet
ASA-värdet = 17,782794 ≈ 18

Ursprungligen uttrycktes DIN-grader enligt följande exempel: 24° DIN.

GOST redigera

GOST (ryska: ГОСТ) är ett ryskt system som introducerades 1951 och harmonierades med ISO-skalan år 1987.[1] Ett GOST-värde var något lägre än ett ASA-värde för samma känslighet. För att omvandla ASA till GOST multiplicerades ASA-värdet med 0,9 – notera dock att detta inte är en matematisk regel utan bara en tumregel. Akronymen GOST står för det ryska "государственный стандарт" (gosudarstvennyj standart) vilket betyder "statlig standard".

Jämförelsetabell redigera

ISO-aritmetisk
(f.d. ASA)
ISO-logaritmisk
(f.d. DIN)
GOST
(Sovjet före 1987)
Exempel på film
med denna känslighet
4    7°    Agfacolor Neu (1936)
6    9°    Kodachrome I (1935)
8    10°   
10    11°    Kodachrome 8 mm film
12    12°    11    Gevacolor 8 mm negativ film
16    13°    11    Agfacolor 8 mm negativ film
20    14°    16    Adox CMS 20
25    15°    22    Kodachrome II, Kodachrome 25, äldre Agfacolor
32    16°    22    Kodak Panatomic-X
40    17°    32    Kodachrome 40
50    18°    45    Agfacolor CT-18, Fuji RVP (Velvia)
64    19°    45    Kodachrome-X, Kodachrome 64, Ektachrome-X
80    20°    65    Ilford Commercial Ortho
100    21°    90    Kodacolor Gold, Kodak T-Max (TMX)
125    22°    90    Ilford FP4, Kodak Plus-X Pan
160    23°    130    Fuji NPS, Kodak High-Speed Ektachrome
200    24°    180    Kodachrome 200, Fujicolor Superia 200
250    25°    180   
320    26°    250    Kodak Tri-X Pan Professional (TXP)
400    27°    350    Kodak T-Max (TMY), Kodak Tri-X, Ilford HP5
500    28°    350   
640    29°    560    Polaroid 600
800    30°    700    Fuji NPZ
1000    31°    700    Ilford Delta 3200
1250    32°   
1600    33°    1400–1440    Fujicolor 1600
2000    34°   
2500    35°   
3200    36°    2800–2880    Kodak P3200 TMAX
4000    37°   
5000    38°   
6400    39°   

Se även redigera

Referenser redigera