IRC (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

IRC kan syfta på:

  • IRC – ett kommunikationsprotokoll för textkommunikation i realtid över Internet, se Internet Relay Chat
    • IRC-bot – ett datorprogram eller skript som används som en virtuell användare över chattprotokollet IRC
    • IRC-server – möjliggör kommunikation mellan två eller flera personer på IRC
  • IRC – en rallyserie under World Rally Championship, se Intercontinental Rally Challenge
  • IRC – en kupong som kan lösas in mot ett frimärke eller flera frimärken (International Reply Coupon), se Internationell svarskupong