Infanteribrigad 49

typförband i svenska armén
(Omdirigerad från IB 49)

Infanteribrigad 49, förkortat IB 49, var ett typförband i svenska armén.

Det svenska försvaret har mött hotförändringen med en vapenutveckling, som anpassats till den svenska terrängen och ekonomin. Organisation och taktik har kontinuerligt förändrats. De svenska brigaderna förnyades och förbättrades vart tionde år, vilket översikten nedan visar. Organisationsförändringar och tillförsel av nya vapen skedde dock under hela den 10-årsperiod som organisationen var i bruk.

Infanteribrigadens organisationRedigera

 • Brigadledning
 • Jägarpluton
 • Tre skyttebataljoner
  • Tre skyttekompanier
  • Understödskompani
  • Trosskompani.
 • Pansarskyddskompani
 • Specialkompani
 • Luftvärnskompani
 • Ingenjörskompani
 • två tunga granatkastarplutoner, 3+2 pjäser

Se ävenRedigera