Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder inom skogsbruk som innebär att skogen brukas utan att marken någonsin blir så kal som vid slutavverkning genom kalhuggning. Vid hyggesfritt skogsbruk är marken kontinuerligt skogbevuxen och ett visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning, inom skogsvårdslagens bestämmelser.

CCF, continuous cover forestry, silviculture, Douglas fir, sustainable forest management, forest ecology, Cumbria, Lake District, England
85 år gammal skog av Douglasgran

Begreppet myntades av Skogsstyrelsen 2008 inom ramen för projektet "Kontinuitetsskogar och kontinuitetsskogsbruk"[1] och ersatte den ursprungliga beteckningen, kontinuitetsskogsbruk.

I Sverige är hyggesfritt skogsbruk ovanligt och statliga Sveaskog, Sveriges största skogsägare, tillämpar metoden endast på cirka 0,4 % av bolagets produktiva skogsmark.[2]

ÖversiktRedigera

Begreppet hyggesfritt skogsbruk innehåller i sig själv inte någon definierad idé om hur skogen ska skötas och utvecklas på lång sikt. Istället är det ett samlingsbegrepp som kan inrymma allt det som inte ingår i traditionellt trakthyggesbruk med kalhuggning-plantering, Bland annat:

Det finns idag flera olika aktörer som arbetar för införande av hyggesfritt skogsbruk. Allt från föreningar som exempelvis Jordens Vänner, privata konsultföretag och enskilda personer. Gemensamt för dem är att de argumenterar att hyggesfritt skogsbruk ger hög virkesproduktion samtidigt som fler arter gynnas.[6] Det finns dock fortfarande fortfarande kunskapsluckor om hur hyggesfritt skogsbruk långsiktigt påverkar skogen[7].

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Cedergren, Jonas (2008). ”Kontinuitetsskogar och kontinuitetsskogsbruk”. Meddelande, Skogsstyrelsen (1). 
  2. ^ SVT, Vetenskapens Värld, 2022-10-23: Slaget om skogen, del 3 Sköter staten din skog som du vill?
  3. ^ ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”. Mikael Karlsson. https://www.ecoforestryfoundation.se/wp-content/uploads/2020/07/Konsten-att-hugga-trad-och-ha-skogen-kvar-ett-utdrag.pdf. Läst 3 maj 2021. 
  4. ^ Skogsstyrelsen om hyggesfritt skogsbruk Arkiverad 7 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ Rosell, Anders Lindroth, Anders Dahlberg, Lutz Fähser, Mats Hagner, Jonas Rudberg, Malin Sahlin. ”Skogsbruk utan hyggen”. Naturskyddsföreningen. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2010_skog_naturvard_skogsbruk_utan_hyggen.pdf. Läst 3 maj 2021. 
  6. ^ ”Svensk skog”. Jordens Vänner. https://jordensvanner.se/svensk-skog/. Läst 3 maj 2021. 
  7. ^ Skogsstyrelsen. ”Kunskapssammanställning och bedömningsgrunder - Hyggesfritt skogsbruk”. Skogsstyrelsen. Arkiverad från originalet den 24 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160624203311/http://www.skogsstyrelsen.se/Global/aga-och-bruka/Skogsbruk/Skogsbruks%C3%A5tg%C3%A4rder/Avverkning/Kunskapssammanst%C3%A4llning%20och%20bed%C3%B6mningsgrunder%20Hyggesfritt%20skogsbruk.pdf. Läst 28 juni 2013.