Mikael Karlsson (miljöforskare)

Mikael Karlsson, född 1969, är agronom och filosofie doktor i miljö- och energisystem. Karlsson disputerade 2005 på Karlstads universitet, med en avhandling om hantering av komplexa miljörisker[1]. Efter disputationen har Karlsson fortsatt med miljöforskning, främst på avdelningen för filosofi på KTH, samt på Södertörns Högskola, i Stockholm. Forskningen fokuserar på frågor om hållbarhet, vetenskap och politik, exempelvis hantering av miljöproblem och risker kopplade till klimatförändringar, energianvändning, kemikaliehantering, jordbruk och fiske. Han har deltagit i de fleråriga forskningsprojekten Regulation of Chemicals in the Baltic Sea Area - Science, Politics and the Media (bl.a. rapporterat i en antologi utgiven av Springer[2]); Environmental Risk Governance of the Baltic Sea, bl.a. rapporterat i AMBIO[3] och i en antologi utgiven av Springer[4]; Chemicals in Textiles: Managing Health and Environmental Risks of Products with Complex Product Chains; samt Cooperating for Sustainable Marine Governance.

Sedan 1995 undervisar Mikael Karlsson om miljöfrågor vid olika högskolor och universitet både i och utanför Sverige, bland annat på Karlstads universitet[5]. Han har bland annat utvecklat och arrangerat en lång rad kurser inom det miljövetenskapliga området i Sverige, i några fall med kursverksamheten förlagd till Östafrika och Baltikum.

Mikael Karlsson var ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen mellan 2002 och 2014. Dessförinnan var han vice ordförande 2000-2002 och han valdes in i föreningens styrelse 1997. Karlsson har även varit ordförande i Naturskyddsföreningen i Karlstad och Värmland under delar av 1990-talet. Karlsson har varit ordförande i Kemikaliesekretariatet och Swedwatch.

Mikael Karlsson är expert i regeringens Miljömålsberedning och ledamot i bland annat Skogsstyrelsens styrelse. Karlsson har deltagit i arbetet i flera statliga organ och utredningar på miljöområdet, bland annat om miljöbalken, kemikaliepolitiken och vargpolitiken. Han har varit medlem i olika högnivågrupper vid EU-kommissionen, om exempelvis klimatfrågor och konkurrenskraft, kemiindustri, samt resurseffektivitet.

Karlsson är sedan 2005 ordförande i European Environmental Bureau[6], Europas största miljöorganisation med omkring 150 medlemsorganisationer. Mikael Karlsson invaldes i EEB:s styrelse 2001.

Mikael Karlsson är son till idrottsledare Ulf Karlsson och bror till sportjournalisten Jonas Karlsson.

KällorRedigera

  1. ^ Karlsson, M. 2005. Managing Complex Environmental Risks for Sustainable Development. Karlstad University Studies 2005:34. Karlstad: Karlstad University.
  2. ^ Eriksson, J. et al. 2010. Regulating Chemical Risks. Dordrecht: Springer.
  3. ^ Gilek, M., Hassler, B., Jönsson, AM and Karlsson, M. 2011. Coping with Complexity in Baltic Sea Risk Governance. Special issue. AMBIO 40:109-246.
  4. ^ Gilek, Karlsson, Linke, Smolarz (eds) ((2016)). Environmental Governance of the Baltic Sea. Dordrecht: Springer. Se: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-27006-7. 
  5. ^ ”Mikael Karlsson”. Arkiverad från originalet den 16 mars 2017. https://web.archive.org/web/20170316031802/https://www.kau.se/personal/mikakarl. Läst 15 mars 2017. 
  6. ^ ”Welcome to the European Environmental Bureau”. EEB. http://www.eeb.org. Läst 15 mars 2017. 

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Per Rosenberg
Svenska Naturskyddsföreningens ordförande
2002–2014
Efterträdare:
Johanna Sandahl