Öppna huvudmenyn

Hydraulkoppling (även kallat hydrostatisk koppling) är en anordning som med hjälp av ett antal lameller och en vätska men en hög viskositet överför en roterande rörelse med ett högt varvtal till en annan roterande rörelse med ett lägre varvtal. I vissa fall kan skillnaden i varvtal styras. En hydraulkoppling används bland annat i fordon och vindkraftverk.