Hydrodynamik är en gren inom fysiken och speciellt strömningsmekaniken där man studerar vätskors rörelse, rörelseenergi och masströghet. Är vätskan inte i rörelse eller i så långsam rörelse att rörelseenergin är försumbar talar man istället om hydrostatik. Resterande fluider, dvs. gaser, omfattas istället av aerodynamiken och aerostatiken.

Av intresse att studera är bl.a. fartygs flytkraft och turbulens kring exempelvis fartygsskrov eller i rör.

Se ävenRedigera

 
Den här artikeln ingår i boken: 
Matematik