Momentomvandlare (kallas även torque converter) är en transmissionskomponent på ett fordon som på hydrauliskt vis sköter kraftöverföring. Den används istället för koppling, främst i kombination med automatväxellådor med planetväxel.

Genomskärningsmodell av momentomvandlare

Ett pumphjul (som sitter på svänghjulet, vevaxeln) med skovelhjul (fungerar i princip som propellrar) överför kraften via oljan till ett turbinhjul med skovelhjul på. Pumphjulet har en frihjulsfunktion.

Många momentomvandlare har en så kallad stator. Den medger utväxling i momentomvandlaren så att vridmomentet ökar på bekostnad av varvtalet. Om momentomvandlaren saknar stator sker en slirning på några procent i omvandlingen.

På vissa momentomvandlare finns en funktion som kallas lock-up. Detta gör att alltihop snurrar som en enhet, utan slirning. Det gör att man sparar bränsle, eftersom utväxlingsförhållandet är detsamma genom hela momentomvandlaren (utväxlingsförhållande 1:1)