Hugo Hamilton, 1:e baron Glenawly

Hugh Hamilton, född cirka 1600, död 1679, 1:e friherre af Deserf och 1:e baron av Glenawly, var en brittisk-svensk militär.

Han var ursprungligen av den skotska ätten Hamiltons Deserf-gren (vars första medlemmar hade varit kusinerna till den lord Hamilton som blev förste jarl av Arran). Hugos far (och möjligen farfar) hade invandrat till Irland från Skottland. Familjen hade förvärvat Monea och Ballygawley i Tyrone och Fermanagh. Hans föräldrar var Malcolm Hamilton (död 1629), sedan 1623 ärkebiskop av Cashell och således ledare för episkopala kyrkan i Irland, och dennes första hustru Mary Willkie of Sachtonhill.

Hamilton flyttade till Sverige från Irland och deltog i trettioåriga kriget. I svensk tjänst som överste. Han fick Ljung- och Slefringe-fastigheterna i Östergötland såsom sätesgård.

Omkring 1637 ingick Hugo Hamilton sitt första äktenskap, med Margaret Foratt, änka till överste och ambassadör James (Jakob Vilhelmsson) Spens, 1:e friherre af Orreholmen (död 1632). Friherrinnan Margaret hade två söner i sitt första äktenskap (majoren, friherre Axel Spens af Orreholmen, 1626-1656, och överste, friherre James Spens af Orreholmen, 1627–1665), som nu blev Hugo Hamiltons styvsöner. I äktenskapet fick Hugo en dotter, baronessan Bridget Margaret Hamilton of Glenawly, som 1659 gifte sig med friherre Gustaf Adolf Skytte.

Hugo Hamilton naturaliserades 1648, tillsammans med sin yngste halvbror Ludvig, Lewis Hamilton, som svenska adelsmän och upphöjdes 1654 till friherrar, Hamilton af Deserf, och då blev han den förste friherren af Deserf i svenska adelsståndet.

Friherrinnan Margaret avled, och Hamilton ingick sitt andra äktenskap med den unga lady Susan Balfour of Pitcullo. I äktenskapet fick de sin enda överlevande son, William Hamilton (cirka 1660-1680), 2:e friherre af Deserf och 2:e Lord of Glenawly, och flera döttrar:

  • friherrinnan Henriette Amelia Hamilton, död ung
  • friherrinnan Arabella Susan Hamilton, som hade tre makar, men ej barn (en av hennes makar var sir Marcus Trevor, 3:e Vicegreve av Dungannon)
  • friherrinnan Nicola Sophia Hamilton, som gifte sig först med sir Tristram Beresford och senare med general sir Richard Gorges of Kilbrew och hade barn från båda äktenskapen.

1659 ärvde Hamilton-syskonen den barnlöse brodern Archibald Hamilton, herre (feodal baron) till Glenawly, och Hugo som äldste levande fick titeln. 1660 upphöjde kung Karl II den i Sverige boende Hugo Hamilton till Baron of Glenawly i irländska peer-ståndet, varvid han fick säte i irländska parlamentets högre kammare och blev Lord Hamilton.

Efter några år kom friherre och lord Hugo Hamilton tillbaka till Storbritannien och lämnade Sverige helt och hållet.

Hugo Hamiltons ende son överlevde sin far med bara ett år. Han dog i en olycka. Hugo Hamiltons dotterson sir Marcus Beresford gifte sig med lady Catherine Power of Tyrone, Baronessa de la Poer suo jure och blev upphöjd till Jarl av Tyrone. Hugos dottersonson, sir George de la Poer Beresford, 2:e jarl av Tyrone, blev upphöjd till Markis av Waterford. Alla markiserna av Waterford fram till idag är därför Hugos ättlingar.

Friherre Hugo Hamiltons ättlingar gifte in sig i många av den brittiska aristokratins familjer. Följande är hans ättlingar:

  • överstelöjtnant Andrew Parker-Bowles, nuvarande hertiginnans av Cornwall tidigare make
  • den avlidne herr Angus Ogilvy, make till prinsessan Alexandra av Kent
  • prins Richard av Storbritannien, hertig av Gloucester

Hugo Hamilton var farbror till överstelöjtnant friherre Malcolm Hamilton af Hageby (1635–1699) och till general friherre Hugo Hamilton af Hageby (1655–1724) samt farfarsbror till fältmarskalk greve Gustav David Hamilton af Barsebäck (1699–1788).