Hudkontakt är beröring mellan två individers hud, utan att tyg eller annat material ligger emellan.

Hudkontakt kan vara när ett spädbarn håller någon annans finger.

Spädbarn har ett stort behov av hudkontakt. Ett sätt att tillfredsställa detta behov är genom amning.

Vuxna som till vardags är fullt påklädda har sällan hudkontakt utom vid handskakning. I västerländsk kultur har hudkontakt mellan vuxna framför allt sexuell betydelse. Kroppsdelar som ofta är lätta att få hudkontakt med är ansikte, nacke, händer och underarmar. Andra tillfällen för hudkontakt är dans, massage och idrott. Det är tabu i vissa kulturer, bland annat för buddhistiska munkar.

Hudkontakt är också när huden vidrör en metall, en kemikalie eller en allergen. Vissa ämnen är farliga vid hudkontakt.