Horn (utskott)

utväxt på huvudet på vissa djur

Horn är en typ av utskott av benvävnad, tvinnat hår eller hård hud som är vanligt bland djur, särskilt växtätande däggdjur. Horn växer ofta parvis, som hos hjortdjur och nötkreatur, men kan också förekomma enskilt, som hos noshörningar vars horn består av kraftigt tvinnat hår. Hos vissa arter bär båda könen horn, hos andra enbart hannarna. Hornen används vanligen som försvar mot rovdjur och i revirstrider mellan hannar.

Highland cattle är en koras med långa horn
Musikinstrument
Älghorn

UppbyggnadRedigera

Det finns två huvudtyper av horn. Hjortdjuren har horn som består av benvävnad, medan slidhornsdjuren har horn som består av keratin.

Horn av benvävnadRedigera

Denna horntyp förekommer hos hjortdjuren och bärs i de flesta fall enbart av hannarna. Renen är ett undantag där även honan bär horn, och det har påträffats rådjurshonor med såväl diminutiva som fullt utvecklade horn.

Hornen sitter på ett tappliknande benutskott, rosenstockenpannbenet. Hornens form är avhängig av arten och djurets ålder. Det förekommer enkla stånghorn cervina (från latin Cervus, hjort), som inte är skovelformade utan liknar de som bärs av exempelvis kronhjort, hos älg[1] och komplexa former med förgreningar och skovlar (palmata).

När hornen växer får de alla näringsämnen via ett hårigt hudskikt på utsidan som kallas för basthud. När hornen har fått sin slutgiltiga storlek tillbakabildas vävnaden i basthuden, känseln försvinner och huden skrapas bort genom att djuret fejar hornen mot trädstammar och buskar. Nyfejat horn är först vitt men mörknar av kontakten med de växtsafter som gnids in i hornet under fejningen.

Efter parningstiden fälls hornen genom att benvävnaden mellan rosenstocken och rosenkransen (hornets bas) luckras upp. Det går vanligen inte lång tid mellan att det första och det andra hornet fälls. Djur med stora och tunga horn kan medvetet försöka slå av det andra hornet efter att det första fällts. En tid senare nybildas hornen igen. Hos rådjuret och hos ren av hankön fälls hornen på senhösten, hos ren av honkön och andra europeiska arter under senvintern eller våren). Hos arter i tropiska områden finns ingen särskild tidpunkt.

Den enda arten i hjortdjursfamiljen som helt saknar horn är vattenrådjuret.

Horn av keratin (slidhorn)Redigera

Kvicke är den innersta kärnan i horn på slidhornsdjur. Den utgörs av benvävnad och är en utstickande del av pannbenet.

Föreställningar om och användning av hornRedigera

Se bland annat Enhörning.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Hans Ring, 2014, Ny uppmärksamhet på rovdjurens ekologiska betydelse, Våra rovdjur, 2014:1, sid. 6.