Hovdjur, ungulater, är ett sammanfattande namn på de ordningar däggdjur som har hovar eller klövarfötterna. Idag avses med namnet hovdjur främst partåiga hovdjur och uddatåiga hovdjur.

En lama

Diskussioner om hovdjurens status som systematisk grupp redigera

Det är fortfarande omstritt huruvida hovdjur utgör en naturlig systematisk grupp (ett monofyletisk taxon) eller ej. Carl von Linné etablerade 1766 ordningen "hovdjur" i sitt verk Systema naturae. Under 1800-talet delade Richard Owen denna grupp i partåiga hovdjur och uddatåiga hovdjur. Vid slutet av 1800-talet var gruppen delad i följande ordningar:

Efteråt uppkom flera teorier om hur gruppen skulle vara uppbyggd. Ett möjligt kladogram som även innefattar flera utdöda undergrupper visas här:

Ungulata
 |-? Condylarthra (†)
 |-? Tubulidentata (jordsvin)
 |-? Dinocerata (†)
 |-- Altungulata
 |  |-- Uranotheria
 |  |  |-- Embrithopoda (†)
 |  |  |-- Paenungulata
 |  |     |-- Hyracoidea (hyraxar)
 |  |     |-- Tethytheria
 |  |       |-- Sirenia (sirendjur)
 |  |       |-- Behemota
 |  |          |-- Desmostylia (†)
 |  |          |-- Proboscidea (elefantdjur)
 |  |
 |  |-- Perissodactyla (uddatåiga hovdjur)
 |
 |-- Paraxonia
   |-- Arctostylopida (†)
   |-- Cetartiodactyla (partåiga hovdjur och valar)

Redan tidigt uppkom tvivel om att alla dessa grupper hör tillsammans. Molekylärgenetiska undersökningar av jordsvinet, som är den enda levande medlem i ordningen Tubulidentata, visade att djuret inte har några närmare släktingar bland de levande däggdjuren. Jordsvinets förfäder skilde sig troligtvis för 90 miljoner år från andra däggdjur. Elefantdjur, sirendjur och hyraxar (sammanfattad i djurgruppen Paenungulata) är enligt bruklig forskarmening släkt med varandra men inte med de andra taxa av hovdjuren. Ibland sammanfattas jordsvin och Paenungulata i överordningen Afrotheria. Genetiska forskningar visade att de är släkt med varandra, men fossil saknas.

Etableringen av gruppen Altungulata, som förekommer som taxon i ovanstående kladogram, och som förenar uddatåiga hovdjur och Paenungulata, kritiserades 1997 av Graur, Gouy och Duret. Enligt deras forskningar finns inga molekylärgenetiska överensstämmelser mellan dessa grupper. Dessa forskare påstår däremot att dagens uddatåiga hovdjur och partåiga hovdjur tillsammans utgör en monofyletisk grupp som dessutom är släkt med rovdjuren, men inte med Paenungulata eller jordsvin.

Enligt modern vetenskaplig uppfattning finns inget taxon med namnet hovdjur, i alla fall inte i den historiska versionen. Relationen mellan följande taxa är i stort sett oklar, men att varje för sig är en monofyletisk grupp har fastställts.

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.

Tryckta källor redigera

 • Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999 ISBN 0-8018-5789-9
 • Malcolm C. McKenna, Susan K. Bell: Classification of Mammals: Above the Species Level. Columbia University Press, 2000 ISBN 0-231-11013-8
 • Bernhard Grzimek: Grzimeks Tierleben. Enzyklopädie des Tierreichs. Bechtermünz, 2001 ISBN 3-8289-1603-1
 • D. Graur, M. Gouy, L. Duret: Evolutionary affinities of the order Perissodactyla and the phylogenetic status of the superordinal taxa Ungulata and Altungulata In: Molecular Phylogenetics and Evolution, band 7, häfte 2 (1997), s. 195-200