Hierta är en svensk adelsätt. Dess två mest kända medlemmar var politikern Hans Järta, som avsade sig adelskapet 1800 och sedan medverkade vid författandet av 1809 års regeringsform, och Lars Johan Hierta, som 1830 grundade Aftonbladet.

Hierta
UrsprungSverige Sverige
FramståendeLars Johan Hierta
AntalUSA USA 17
Sverige Sverige 1
Besläktade ätterLilliebielke, Grijs, Silfverswärd, Lindelöf af Kedom, Fägersköld

Den första säkert kände medlemmen av ätten är Bengt Larsson Hierta, som åtminstone 1574 bodde i Västergötland, och som fortfarande levde 1602. Enligt en samtida källa [1] härstammade han från västgötskt lågfrälse både på fädernet och på mödernet.

Enligt en källa från 1700-talet skulle Bengt Larsson Hiertas far vara domaren i Fjäre härad Lars Ragvaldsson, som på 1550-talet levde i Ölmevalla i Halland, som då var danskt. Släkten skulle ursprungligen vara från Trondheim, och Bengt skulle 1565 ha tillfångatagits av svenskarna och övergått i svensk tjänst.[2]

Bengt Larsson Hiertas söner använde en tid moderns namn och vapen från ätten Grijs, svensk adlig ätt nummer 192, men introducerades på svenska Riddarhuset 1627 med nummer 121 och namnet Hierta efter faderns vapensköld.

En av dessa söner var Lars Bengtsson Hierta (död 1642). Från två av dennes söner Per Hierta (1613–1693) och Måns Hierta (1623–1701) härstammar den äldre respektive den yngre grenen av ätten.

Två grenar har erhållit friherrelig rang, båda utgående från den äldre grenen. Den första 1771 med nummer 250 immatrikulerades även vid Riddarhuset i Finland 1818, men har inga kända ättlingar kvar idag. Hans Järta tillhörde denna gren. Också den ofrälse grenen Järta är utslocknad.

Den andra grenen med nummer 381 erhöll 1832 värdigheten enligt 37 § i 1809 års regeringsform. Det betyder att endast huvudmannen är friherrlig, medan övriga medlemmar räknas till den adliga ätten nummer 121. Denna gren, liksom övriga grenar av den adliga ätten nummer 121, är utslocknad i Sverige. Den fortlever i USA, dit ingenjören Hans Hierta (född 1895) på 1920-talet flyttade med sin familj.

I översikten nedan har medtagits dels de personer som fått egna artiklar i Wikipedia dels några personer som knyter samman släktträdets olika mindre grenar. Svenskt biografiskt lexikon har upplysningar om ytterligare ett antal medlemmar av ätten.[3]

Äldre grenenRedigera

Yngre grenenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Hierta, släkter i Svenskt biografiskt lexikon
  2. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 12 s. 1238.
  3. ^ Hierta, släkter i Svenskt biografiskt lexikon