Lars Hierta (1762–1835)

(1762–1835) en svensk friherre och ämbetsman

Lars Hierta, född 1762, död 1835 (begravd på Ljungarums kyrkogård, gravsten av kalksten), var en svensk friherre och ämbetsman, bror till Hans Järta.

Företrädare:
Johan Adam Hierta
Landshövding i Älvsborgs län
18101815
Efterträdare:
Per Adolf Ekorn
Företrädare:
Eric Gustaf Boije
Landshövding i Jönköpings län
18151835
Efterträdare:
Claes Gabriel Bergenstråhle