Pärsvärdigheten hertig av York ges vanligen till den brittiska monarkens näst äldste son, om inte titeln innehas av en tidigare monarks son, som fortfarande lever.

Den nuvarande hertigen av York, sedan 1986, är Prins Andrew, Drottning Elizabeth II:s näst äldste son.

Historia

redigera

York var under medeltiden den viktigaste staden i norra England och Yorkshire var Englands största shire. Titeln skapades först åt Edmund av Langley, Edvard III av England:s fjärde överlevande son. Edmunds titel kom att ärvas av hans son Edvard, sedan av dennes brorson, Rikard, som efterträddes av sin son Edvard. I samband med att Edvard tillträdde Englands tron som Edvard IV av England återgick titeln till kronan.

Sedan dess har den skapats ytterligare 10 gånger, men varje gång dött ut när de ende bäraren avlidit utan manliga arvingar (sammanlagt 4 tillfällen) eller återgått till kronan när bäraren blivit kung (sammanlagt 5 tillfällen). Då den nuvarande bäraren enbart har döttrar är det troligt att den återigen dör ut i samband med hertigens död.

När den holländska kolonin Nya Amsterdam kom under engelskt styre 1664 beslutades att ändra stadens namn till New York efter den dåvarande hertigen av York, den blivande Jakob II av England. De tre nästkommande hertigarna efter Jakob inrättades alla som hertig av York och Albany, och i sammanhanget kan det vara värt att nämna att det inte är Albany, New York som åsyftas, utan ett område i norra Skottland. Sedan 1892 har dock titeln återgått till att gälla enbart hertigdömet Yorkshire.

Nuvarande och framtida hertigar av York

redigera

Drottning Elizabeth II utnämnde prins Andrew till hertig av York, earl av Inverness och baron Killyleagh i juli 1986 i samband med hans vigsel med Sarah Ferguson. Sedan parets skilsmässa i maj 1996 har Ferguson förlorat rätten att kallas hennes kungliga höghet, men behåller titeln hertiginna av York. Paret har två barn, men båda är döttrar. Det är därför troligt att titeln återigen kommer att dö ut vid den nuvarande bärarens död.

För att traditionen om att förläna titeln till monarkens andre son ska kunna bevaras måste prins Charles tillträda tronen innan titeln kan väckas igen. I det fallet tillkommer den prins Harry, hertig av Sussex.

Titlar förlänas traditionellt vid bröllop. Eftersom fall Harry gifte sig innan farmoderns död kunde han inte bli hertig av York, då Andrew fortfarande är den regerande monarkens andre son. Istället måste en annan av de hertigtitlar som traditionellt fördelas inom kungafamiljen tas i bruk. Det samma hade gällt i det fall Harry gifter sig efter faderns trontillträde men innan Andrews död. Ett möjligt alternativ var att Harry förlänas en titel som earl med löfte om att senare inrättas som hertig efter det att farmodern och farbrodern avlidit. Ett sådant förfarande har tidigare använts för Harrys andre farbror, prins Edward, som förlänades titeln earl av Wessex före dess att hans far prins Philip, hertigen av Edinburgh avlidit.

Hertiglängd

redigera

Hertig av York, för första gången inrättad 1384

Hertig av York, för andra gången inrättad (1474)

Hertig av York, för tredje gången inrättad (1494)

Hertig av York, för fjärde gången inrättad (1605)

Hertig av York, för femte gången inrättad (1644)

Hertig av York och Albany, för första gången inrättad (1716)

Hertig av York och Albany, för andra gången inrättad (1760)

Hertig av York och Albany, för tredje gången inrättad (1784)

Hertig av York, för sjätte gången inrättad (1892)

Hertig av York, för sjunde gången inrättad (1920)

Hertig av York, för åttonde gången inrättad (1986)

Se även

redigera

Andra hertigtitlar som vanligtvis delas ut till manliga medlemmar av kungahuset: