Hermannstrasse slutar i norr vid Hermannplatz.

Hermannstrasse är en gata i Berlin som genomkorsar stadsdelen Neukölln i nord-sydlig riktning och är cirka 2,6 kilometer lång. Gatan ligger i stadsdelsområdet Neukölln.

Gatan går från torget Hermannplatz i norr till järnvägsstationen Bahnhof Berlin Hermannstrasse i söder. Under södra delen av gatan gör U-bahnlinjen nummer 8.