Gata

väg i stadsmiljö eller annan bebyggd miljö
För andra betydelser, se Gata (olika betydelser).

En gata är en väg i stadsmiljö, ett långsträckt stycke av markytan i en stad, avsedd att främja trafik, av gående eller fordon, och därmed sammanlänka olika regioner och fastigheter i staden. Ordet gata syftade ursprungligen på en väg som gick mellan inhägnader, exempelvis hagar, tomter eller byggnader. Ordet väg används idag framförallt om landsvägar. En smal gata avgränsad av höga murar eller hus kallas gränd. En gata som endast på ett ställe har kontakt med det övriga vägnätet kallas återvändsgata.

Stora Sigridsgatan i Lund
Baldwin Street i Dunedin, världens brantaste gata

En gata är enligt Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting som en väg som ligger inom ett detaljplanlagt område.[1]

Detaljhandelns önskemål har lett till övertäckning av många affärsstråk som förvandlat den klassiska gatumiljön till gallerior.

Ordet gata betyder öppning, precis som engelska gate som betyder grind eller gång. En kraftledningsgata är en korridor av nedhuggen skog där en kraftledning dras fram. På motsvarande sätt skapas gator i skog eller städer genom att träd och hus får ge vika.

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera


Externa länkarRedigera