Henrik Ruhe, född den 2 april 1946 i Jönköping är en svensk domare. Efter studentexamen vid Jönköpings högre allmänna läroverk 1966 studerade han vid Lunds universitet där han tog juris kandidatexamen 1972. Under studietiden i Lund var Ruhe ordförande för Konservativa studentföreningen. Han genomförde därefter notarie- och fiskalsaspirantstjänstgöring. Efter tjänstgöring vid Domstolsverket, som tingsfiskal vid Falköpings tingsrätt och Skövde tingsrätt och adjunktion i Göta hovrätt blev han assessor 1 juli 1984. Han blev därefter avdelningsdirektör vid Lantbruksstyrelsen 1 december 1984, och därefter krigsråd och chef för juridiska enheten vid Försvarets civilförvaltning i Karlstad 1 juli 1989. Han blev revisionsekreterare vid Högsta domstolen 1 januari 1995 och var domstolens kanslichef mars-maj 1997. Han blev tillförordnad rådman i Norrtälje tingsrätt i augusti 1997 och lagman i Skövde tingsrätt 1 juli 1998.[1]

KällorRedigera

  1. ^ Svensk Juristtidning 1998: Personalnotiser