Aspirant

i utbildning för en viss tjänst

Ordet Aspirant (franska sökande av latinets aspirans trakta efter, söka nå upp till) har två olika betydelser, dels en sökande i allmänhet och dels en person som är i utbildning för en viss tjänst. Idag förekommer termen mer sällan. Aspirantsystemet har ersatts av olika former av provtjänstgöring, trainee och andra varianter. Kvar finns exempelvis:

Tidigare benämndes bland annat nunnor som genomgår prövotiden innan de skulle mottaga doket för aspiranter. Under exempelvis 1970 nyanställdes 50 % av svenska journalister som aspiranter. Under aspirantutbildning som var 18 månader fick de halv lön de första sex månaderna. Därefter tre fjärdedelar av begynnelselönen, den återstående tiden.

Se även redigera

Källor redigera