Hausdorff kan syfta på:

  • Felix Hausdorff (1868–1942), en matematiker från Tyskland
  • Hausdorffrum – ett topologiskt rum, ett matematisk begrepp uppkallat efter Felix Hausdorff