Hans Thomissøn född 1 mars 1532 i Ribe och död 22 september 1573 då han tjänstgjorde som kyrkoherde i Smörum och Sokkelunds Härad. Son till prästen Thomas Knudsen Hygom. Präst i Vor Frue Kirke i Köpenhamn. Psalmförfattare och psalmboksutgivare. Gav ut Hans Thomissøns Psalmebog 1569. Tillsammans med sin far samlade han latinska och tyska psalmer för översättning och utgivning av Den danske Psalmebog/ met mange Christelige Psalmer/ Ordentlig tilsammenset/ formeret og forbedret. Aff Hans Thomissøn. Prentet i Kiøbenhaffn/ af Laurentz Benedicht. Cum gratia et Priuilegio Serenissimæ Regiæ Maiestatis – alltså en auktoriserad psalmbok med kungligt privilegium. Många av hans psalmer bearbetades senare för modernisering av texterna utförd av Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.

Psalmer redigera