Hans Schack

dansk militär ledare
Ej att förväxla med Hans Egede Schack.

Hans Schack, född 29 oktober 1609 i Angeln, död 27 februari 1676, var en dansk greve, riksråd och fältherre, som tillhörde en gammal mecklenburgsk adelssläkt.

Hans Schack.

Schack tjänstgjorde i svenska hären 1630-35 och sedan i den franska till 1651 samt inkallades 1658 till Danmark, stod 1658-59 i spetsen för Köpenhamns försvar och upphöjdes till belöning för sin tapperhet och duglighet till fältmarskalk. Senare anförde han de danska trupperna i slaget vid Nyborg, men föll våren 1660 för en kort tid i svensk fångenskap.

Han blev sedan riksråd, medverkade till enväldets införande och blev president i krigskollegiet samt 1671 upphöjd till greve, i det att hans gods Mögeltönderhus och Gram förenades till grevskapet Schackenborg i Nord-Slesvig.

KällorRedigera