Hans Henric Hallbäck, född 17 december 1838 i Helsingborg, död 22 maj 1885 i Lund, var svensk docent i estetik vid Lunds universitet från 1867, poet och humoristisk författare.

Hans Henric Hallbäck (1838-1885)

Biografi redigera

Hallbäck, som blev student vid Lunds universitet 1856 och disputerade 1865, är herostratiskt ryktbar som författare till den så kallade Lincolnvisan. Denna var en visa i parodisk skillingtryckstil om mordet på Abraham Lincoln, som han skrev till Lundakarnevalen 1865, och vilken ledde till en kraftfull politisk debatt i främst den liberala pressen.

Hallbäck författade även humoristiska pjäser som framfördes inom Lunds studentvärld och i viss mån kan ses som föregångare till teaterformen spex. Han författade dock även olika typer av högstämda hyllningsdikter och kantater för högtidliga begivenheter inom den akademiska världen. På det hela taget var Hallbäck under många år en ledande och populär kraft inom Sociala utskottet inom Akademiska Föreningen.

Sedan Hallbäck 1873–1875 vistats i Stockholm som redaktör för tidningen Fosterlandet återvände han 1876 till Lund. Han hade då utvecklats i betydligt mer konservativ riktning och den poesi han skrev under sina sista nio år utgjorde ofta uttalade angrepp på den frambrytande stilriktningen naturalismen, vilken (liksom dess främste representant August Strindberg) var Hallbäck förhatlig.

Bibliografi redigera

 • Tolken öfver sista studentexamen. Lund. 1864. Libris 9376141 
 • Några anteckningar om romanen och dess historiska uppkomst. Lund. 1865. Libris 9845962 
 • I anledning af hennes majestät drottning Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisas dödliga frånfälle, cantate vid kongl. Carolinska universitetets sorgefest den 16 maj 1871 / musik af W. Th. Gnosspelius, ord af Henric Hallbäck. Lund. 1871. Libris 12015867 
 • I anledning af Hans majestät konung Carl den femtondes dödliga frånfälle Cantate vid Kongl. Carolinska universitetets sorgefest den 29 november 1872. Lund. 1872. Libris 9604457 
 • Striden emellan det nationella och främmande i Danmarks vitterhet efter Holberg : ett bidrag till Danmarks literaturhistoria. Lund: Berling. 1872. Libris 1582096 
 • Olof Tyste : en berättelse från Gustaf Vasas tid i tolf sånger. Stockholm: Norman. 1874. Libris 681929 
 • Kantat vid universitetshusets invigning i Lund den 27 september 1882. Lund. 1882. Libris 2501174 
 • Minnen från Södern : vers och prosa. Lund: Gleerup. 1882. Libris 1597379. http://hdl.handle.net/2077/54033 
 • Vid professor Sven Nilssons graf den 7 december 1883. Lund: Berling. 1882. Libris 10668929 

Översättningar redigera

 • Sagor och sånger för barn / bearb. från danskan af Henric Hallbäck ; med 109 bilder. Lund: Gleerup. 1867. Libris 1584739 
 • Homeros (1868). Ulysses på äfventyr, eller Homeri Odyssé / i fri öfversättning af Outis H. 1: rhaps. 1-3. Trelleborg: Hallbäck. Libris 2140601 

Se även redigera

Källor redigera

 • Nils Flensburg: "Hans Henric Hallbäck" i Under Lundagårds kronor (andra samlingen; Lund 1921)
 • Lunds universitets matrikel – Biografiska uppgifter öfver universitetets styresmän, lärare och tjänstemän (Lund 1879)