Hans Henric Hallbäck

svensk skribent

Hans Henric Hallbäck, född 17 december 1838 i Helsingborg, död 22 maj 1885 i Lund, var svensk docent i estetik vid Lunds universitet från 1867, poet och humoristisk författare.

Hans Henric Hallbäck (1838-1885)

Hallbäck, som blev student vid Lunds universitet 1856 och disputerade 1865, är herostratiskt ryktbar som författare till den så kallade Lincolnvisan, en visa i parodisk skillingtryckstil om mordet på Abraham Lincoln som han skrev till Lundakarnevalen 1865, och vilken ledde till en kraftfull politisk debatt i främst den liberala pressen.

Hallbäck författade även humoristiska pjäser som framfördes inom Lunds studentvärld och i viss mån kan ses som föregångare till teaterformen spex. Han författade dock även olika typer av högstämda hyllningsdikter och kantater för högtidliga begivenheter inom den akademiska världen. På det hela taget var Hallbäck under många år en ledande och populär kraft inom Sociala utskottet inom Akademiska Föreningen.

Sedan Hallbäck 1873–1875 vistats i Stockholm som redaktör för tidningen Fosterlandet återvände han 1876 till Lund. Han hade då utvecklats i betydligt mer konservativ riktning och den poesi han skrev under sina sista nio år utgjorde ofta uttalade angrepp på den frambrytande stilriktningen naturalismen, vilken (liksom dess främste representant August Strindberg) var Hallbäck förhatlig.

BibliografiRedigera

 • Tolken öfver sista studentexamen. Lund. 1864. Libris länk 
 • Några anteckningar om romanen och dess historiska uppkomst. Lund. 1865. Libris länk 
 • I anledning af hennes majestät drottning Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisas dödliga frånfälle, cantate vid kongl. Carolinska universitetets sorgefest den 16 maj 1871 / musik af W. Th. Gnosspelius, ord af Henric Hallbäck. Lund. 1871. Libris länk 
 • I anledning af Hans majestät konung Carl den femtondes dödliga frånfälle Cantate vid Kongl. Carolinska universitetets sorgefest den 29 november 1872. Lund. 1872. Libris länk 
 • Striden emellan det nationella och främmande i Danmarks vitterhet efter Holberg : ett bidrag till Danmarks literaturhistoria. Lund: Berling. 1872. Libris länk 
 • Olof Tyste : en berättelse från Gustaf Vasas tid i tolf sånger. Stockholm: Norman. 1874. Libris länk 
 • Kantat vid universitetshusets invigning i Lund den 27 september 1882. Lund. 1882. Libris länk 
 • Minnen från Södern : vers och prosa. Lund: Gleerup. 1882. Libris länk. http://hdl.handle.net/2077/54033 
 • Vid professor Sven Nilssons graf den 7 december 1883. Lund: Berling. 1882. Libris länk 

ÖversättningarRedigera

 • Sagor och sånger för barn / bearb. från danskan af Henric Hallbäck ; med 109 bilder. Lund: Gleerup. 1867. Libris länk 
 • Homeros (1868). Ulysses på äfventyr, eller Homeri Odyssé / i fri öfversättning af Outis H. 1: rhaps. 1-3. Trelleborg: Hallbäck. Libris länk 

Se ävenRedigera