Med HTML-färger eller webbfärger avses färger som blandas additivt av grundfärgerna RGB (vilket står för färgerna Röd, Grön och Blå) och vars tonvärden anges hexadecimalt. Man använder med andra ord siffrorna 0 till 9 i sina vanliga betydelser samt bokstäverna a till f som siffror för talen 10 till 15 när man anger färger. Systemet används i bland annat CSS-kod.

De namn, keywords, som givits de listade färgerna har inte anspråk på att återspegla en korrekt, vedertagen definition av kulörer, utan är ofta ganska godtyckligt valda.[a] Färgnamnen har efter hand samordnats allt bättre mellan olika system, men generellt sett ger rgb-färgkodningen ett säkrare resultat.

ExempelRedigera

En orange färg som har värdena R=255, G=128 och B=0 blir ff (15 × 16 + 15 = 255), 80 (8 × 16 + 0 = 128) och 00. I HTML-koden sätter man ut nummertecken (#) före färgdefinitionen för att deklarera att det är just en färg som avses. Följaktligen beskrivs orange färg med koden #ff8000.

HTML 4.01Redigera

De 16 originalfärgerna för HTML 4.01 med hexadecimalnummer.

HTML-namn Hexadecimal HTML-namn Hexadecimal
red ff000000 maroon 80000000
yellow ff0ff000 olive 80080000
lime 000ff000 green 00080000
aqua 000ff0ff teal 00080080
blue 000000ff navy 00000080
fuchsia ff0000ff purple 80000080
white ff0ff0ff gray 80080080
silver C00C00C0 black 00000000

X11-färgerRedigera

Komplett lista av "X11-webbfärger" med hexadecimalnummer. (För lista i alfabetisk ordning från World Wide Web Consortium avsedd för CSS3, se: CSS3 module level 3: Extended color keywords.)

HTML-namn Hex
R G B
Decimal
R G B
Rosa färger
0pink 0ff0c00cb0 0255019202030
0lightpink 0ff0b60c1 025501820193
0hotpink 0ff0690b4 025501050180
0deeppink 0ff014093 025500200147
0palevioletred 0db070093 021901120147
0mediumvioletred 0c7015085 019900210133
Röda färger
0lightsalmon 0ff0a007a 025501600122
0salmon 0fa080072 025001280114
0darksalmon 0e909607a 023301500122
0lightcoral 0f0080080 024001280128
0indianred 0cd05c05c 020500920092
0crimson 0dc01403c 022000200060
0firebrick 0b2022022 017800340034
0darkred 08b000000 013900000000
0red 0ff000000 025500000000
Orangea färger
0orangered 0ff045000 025500690000
0tomato 0ff063047 025500990071
0coral 0ff07f050 025501270080
0darkorange 0ff08c000 025501400000
0orange 0ff0a5000 025501650000
0gold 0ff0d7000 025502150000
Gula färger
0yellow 0ff0ff000 025502550000
0lightyellow 0ff0ff0e0 025502550224
0lemonchiffon 0ff0fa0cd 025502500205
0lightgoldenrodyellow0 0fa0fa0d2 025002500210
0papayawhip 0ff0ef0d5 025502390213
0moccasin 0ff0e40b5 025502280181
0peachpuff 0ff0da0b9 025502180185
0palegoldenrod 0ee0e80aa 023802320170
0Khaki 0f00e608c 024002300140
0darkKhaki 0bd0b706b 018901830107
Bruna färger
0cornsilk 0ff0f80dc 025502480220
0blanchedalmond 0ff0eb0cd 025502350205
0bisque 0ff0e40c4 025502280196
0navajowhite 0ff0de0ad 025502220173
0wheat 0f50de0b3 024502220179
0burlywood 0de0b8087 022201840135
0tan 0d20b408c 021001800140
0rosybrown 0bc08f08f 018801430143
0sandybrown 0f40a4060 024401640096
0goldenrod 0da0a5020 021801650032
0darkgoldenrod 0b808600b 018401340011
0peru 0cd08503f 020501330063
0chocolate 0d206901e 021001050030
0saddlebrown 08b045013 013900690019
0sienna 0a005202d 016000820045
0brown 0a502a02a 016500420042
0maroon 080000000 012800000000
Gröna färger
0darkolivegreen 05506b02f 008501070047
0olive 080080000 012801280000
0olivedrab 06b08e023 010701420035
0yellowgreen 09a0cd032 015402050050
0limegreen 0320cd032 005002050050
0lime 0000ff000 000002550000
0lawngreen 07c0fc000 012402520000
0chartreuse 07f0ff000 012702550000
0greenyellow 0ad0ff02f 017302550047
0springgreen 0000ff07f 000002550127
0mediumspringgreen 0000fa09a 000002500154
0lightgreen 0900ee090 014402380144
0palegreen 0980fb098 015202510152
0darkseagreen 08f0bc08f 014301880143
0mediumseagreen 03c0b3071 006001790113
0seagreen 02e08b057 004601390087
0forestgreen 02208b022 003401390034
0green 000080000 000001280000
0darkgreen 000064000 000001000000
HTML-namn Hex
R G B
Decimal
R G B
Cyanfärger
0mediumaquamarine0 0660cd0aa0 0102020501700
0aqua 0000ff0ff 000002550255
0cyan 0000ff0ff 000002550255
0lightcyan 0e00ff0ff 022402550255
0paleturquoise 0af0ee0ee 017502380238
0aquamarine 07f0ff0d4 012702550212
0turquoise 0400e00d0 006402240208
0mediumturquoise 0480d10cc 007202090204
0darkturquoise 0000ce0d1 000002060209
0lightseagreen 0200b20aa 003201780170
0cadetblue 05f09e0a0 009501580160
0darkcyan 00008b08b 000001390139
0teal 000080080 000001280128
Blå färger
0lightsteelblue 0b00c40de 017601960222
0powderblue 0b00e00e6 017602240230
0lightblue 0ad0d80e6 017302160230
0skyblue 0870ce0eb 013502060235
0lightskyblue 0870ce0fa 013502060250
0deepskyblue 0000bf0ff 000001910255
0dodgerblue 01e0900ff 003001440255
0cornflowerblue 0640950ed 010001490237
0steelblue 0460820b4 007001300180
0royalblue 0410690e1 006501050225
0blue 0000000ff 000000000255
0mediumblue 0000000cd 000000000205
0darkblue 00000008b 000000000139
0navy 000000080 000000000128
0midnightblue 019019070 002500250112
Lila färger
0lavender 0e60e60fa 023002300250
0thistle 0d80bf0d8 021601910216
0plum 0dd0a00dd 022101600221
0violet 0ee0820ee 023801300238
0orchid 0da0700d6 021801120214
0fuchsia 0ff0000ff 025500000255
0magenta 0ff0000ff 025500000255
0mediumorchid 0ba0550d3 018600850211
0mediumpurple 0930700db 014701120219
0blueviolet 08a02b0e2 013800430226
0darkviolet 0940000d3 014800000211
0darkorchid 0990320cc 015300500204
0darkmagenta 08b00008b 013900000139
0purple 080000080 012800000128
0indigo 04b000082 007500000130
0darkslateblue 04803d08b 007200610139
0slateblue 06a05a0cd 010600900205
0mediumslateblue 07b0680ee 012301040238
Vita/grå/svarta färger
0white 0ff0ff0ff 025502550255
0snow 0ff0fa0fa 025502500250
0honeydew 0f00ff0f0 024002550240
0mintcream 0f50ff0fa 024502550250
0azure 0f00ff0ff 024002550255
0aliceblue 0f00f80ff 024002480255
0ghostwhite 0f80f80ff 024802480255
0whitesmoke 0f50f50f5 024502450245
0seashell 0ff0f50ee 025502450238
0beige 0f50f50dc 024502450220
0oldlace 0fd0f50e6 025302450230
0floralwhite 0ff0fa0f0 025502500240
0ivory 0ff0ff0f0 025502550240
0antiquewhite 0fa0eb0d7 025002350215
0linen 0fa0f00e6 025002400230
0lavenderblush 0ff0f00f5 025502400245
0mistyrose 0ff0e40e1 025502280225
0gainsboro 0dc0dc0dc 022002200220
0lightgray 0d30d30d3 021102110211
0silver 0c00c00c0 019201920192
0darkgray 0a90a90a9 016901690169
0gray 080080080 012801280128
0dimgray 069069069 010501050105
0lightslategray 077088099 011901360153
0slategray 070080090 011201280144
0darkslategray 02f04f04f 004700790079
0black 000000000 000000000000

Se ävenRedigera

AnmärkningarRedigera

  1. ^ Ett illustrerande exempel är att ett antal färgnamn i X11 härstammar från en jämförelse 1989 av en HP-skärms färgåtergivning med innehållet i en låda med 72 stycken Crayola-kritor.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ Ur anmärkningar (README) till rgb i X11R4 Apple Inc., 1989. Läst 26 mars 2018.

Externa länkarRedigera