Med HTML-färger eller webbfärger avses färger som blandas additivt av grundfärgerna RGB (vilket står för färgerna Röd, Grön och Blå) och vars tonvärden anges hexadecimalt. Man använder med andra ord siffrorna 0 till 9 i sina vanliga betydelser samt bokstäverna a till f som siffror för talen 10 till 15 när man anger färger. Systemet används i bland annat CSS-kod.

De namn, keywords, som givits de listade färgerna har inte anspråk på att återspegla en korrekt, vedertagen definition av kulörer, utan är ofta ganska godtyckligt valda.[a] Färgnamnen har efter hand samordnats allt bättre mellan olika system, men generellt sett ger rgb-färgkodningen ett säkrare resultat.

Exempel

redigera

En orange färg som har värdena R=255, G=128 och B=0 blir ff (15 × 16 + 15 = 255), 80 (8 × 16 + 0 = 128) och 00. I HTML-koden sätter man ut nummertecken (#) före färgdefinitionen för att deklarera att det är just en färg som avses. Följaktligen beskrivs orange färg med koden #ff8000.

HTML 4.01

redigera

De 16 originalfärgerna för HTML 4.01 med hexadecimalnummer.

HTML-namn Hexadecimal HTML-namn Hexadecimal
red ff000000 maroon 80000000
yellow ff0ff000 olive 80080000
lime 000ff000 green 00080000
aqua 000ff0ff teal 00080080
blue 000000ff navy 00000080
fuchsia ff0000ff purple 80000080
white ff0ff0ff gray 80080080
silver C00C00C0 black 00000000

X11-färger

redigera
X11-färger angivna med färgnamn och numeriska RGB-värden i hexadecimal- och decimalform[2]
RGB    
Färgnamn Hex Decimal
Rosa färger
pink ff0c00cb 25501920203
lightpink ff0b60c1 25501820193
hotpink ff0690b4 25501050180
deeppink ff014093 25500200147
palevioletred db070093 21901120147
mediumvioletred c7015085 19900210133
Röda färger
lightsalmon ff0a007a 25501600122
salmon fa080072 25001280114
darksalmon e909607a 23301500122
lightcoral f0080080 24001280128
indianred cd05c05c 20500920092
crimson dc01403c 22000200060
firebrick b2022022 17800340034
darkred 8b000000 13900000000
red ff000000 25500000000
Orangea färger
orangered ff045000 25500690000
tomato ff063047 25500990071
coral ff07f050 25501270080
darkorange ff08c000 25501400000
orange ff0a5000 25501650000
gold ff0d7000 25502150000
Gula färger
yellow ff0ff000 25502550000
lightyellow ff0ff0e0 25502550224
lemonchiffon ff0fa0cd 25502500205
lightgoldenrodyellow fa0fa0d2 25002500210
papayawhip ff0ef0d5 25502390213
moccasin ff0e40b5 25502280181
peachpuff ff0da0b9 25502180185
palegoldenrod ee0e80aa 23802320170
Khaki f00e608c 24002300140
darkKhaki bd0b706b 18901830107
Bruna färger
cornsilk ff0f80dc 25502480220
blanchedalmond ff0eb0cd 25502350205
bisque ff0e40c4 25502280196
navajowhite ff0de0ad 25502220173
wheat f50de0b3 24502220179
burlywood de0b8087 22201840135
tan d20b408c 21001800140
rosybrown bc08f08f 18801430143
sandybrown f40a4060 24401640096
goldenrod da0a5020 21801650032
darkgoldenrod b808600b 18401340011
peru cd08503f 20501330063
chocolate d206901e 21001050030
saddlebrown 8b045013 13900690019
sienna a005202d 16000820045
brown a502a02a 16500420042
maroon 80000000 12800000000
Gröna färger
darkolivegreen 5506b02f 08501070047
olive 80080000 12801280000
olivedrab 6b08e023 10701420035
yellowgreen 9a0cd032 15402050050
limegreen 320cd032 05002050050
lime 000ff000 00002550000
lawngreen 7c0fc000 12402520000
chartreuse 7f0ff000 12702550000
greenyellow ad0ff02f 17302550047
springgreen 000ff07f 00002550127
mediumspringgreen 000fa09a 00002500154
lightgreen 900ee090 14402380144
palegreen 980fb098 15202510152
darkseagreen 8f0bc08f 14301880143
mediumseagreen 3c0b3071 06001790113
seagreen 2e08b057 04601390087
forestgreen 2208b022 03401390034
green 00080000 00001280000
darkgreen 00064000 00001000000
RGB    
Färgnamn Hex Decimal
Cyanfärger
mediumaquamarine 660cd0aa 10202050170
aqua 000ff0ff 00002550255
cyan 000ff0ff 00002550255
lightcyan e00ff0ff 22402550255
paleturquoise af0ee0ee 17502380238
aquamarine 7f0ff0d4 12702550212
turquoise 400e00d0 06402240208
mediumturquoise 480d10cc 07202090204
darkturquoise 000ce0d1 00002060209
lightseagreen 200b20aa 03201780170
cadetblue 5f09e0a0 09501580160
darkcyan 0008b08b 00001390139
teal 00080080 00001280128
Blå färger
lightsteelblue b00c40de 17601960222
powderblue b00e00e6 17602240230
lightblue ad0d80e6 17302160230
skyblue 870ce0eb 13502060235
lightskyblue 870ce0fa 13502060250
deepskyblue 000bf0ff 00001910255
dodgerblue 1e0900ff 03001440255
cornflowerblue 640950ed 10001490237
steelblue 460820b4 07001300180
royalblue 410690e1 06501050225
blue 000000ff 00000000255
mediumblue 000000cd 00000000205
darkblue 0000008b 00000000139
navy 00000080 00000000128
midnightblue 19019070 02500250112
Lila färger
lavender e60e60fa 23002300250
thistle d80bf0d8 21601910216
plum dd0a00dd 22101600221
violet ee0820ee 23801300238
orchid da0700d6 21801120214
fuchsia ff0000ff 25500000255
magenta ff0000ff 25500000255
mediumorchid ba0550d3 18600850211
mediumpurple 930700db 14701120219
blueviolet 8a02b0e2 13800430226
darkviolet 940000d3 14800000211
darkorchid 990320cc 15300500204
darkmagenta 8b00008b 13900000139
purple 80000080 12800000128
indigo 4b000082 07500000130
darkslateblue 4803d08b 07200610139
slateblue 6a05a0cd 10600900205
mediumslateblue 7b0680ee 12301040238
Vita/grå/svarta färger
white ff0ff0ff 25502550255
snow ff0fa0fa 25502500250
honeydew f00ff0f0 24002550240
mintcream f50ff0fa 24502550250
azure f00ff0ff 24002550255
aliceblue f00f80ff 24002480255
ghostwhite f80f80ff 24802480255
whitesmoke f50f50f5 24502450245
seashell ff0f50ee 25502450238
beige f50f50dc 24502450220
oldlace fd0f50e6 25302450230
floralwhite ff0fa0f0 25502500240
ivory ff0ff0f0 25502550240
antiquewhite fa0eb0d7 25002350215
linen fa0f00e6 25002400230
lavenderblush ff0f00f5 25502400245
mistyrose ff0e40e1 25502280225
gainsboro dc0dc0dc 22002200220
lightgray d30d30d3 21102110211
silver c00c00c0 19201920192
darkgray a90a90a9 16901690169
gray 80080080 12801280128
dimgray 69069069 10501050105
lightslategray 77088099 11901360153
slategray 70080090 11201280144
darkslategray 2f04f04f 04700790079
black 00000000 00000000000

Se även

redigera

Anmärkningar

redigera
  1. ^ Ett illustrerande exempel är att ett antal färgnamn i X11 härstammar från en jämförelse 1989 av en HP-skärms färgåtergivning med innehållet i en låda med 72 stycken Crayola-kritor.[1]

Referenser

redigera
  1. ^ Ur anmärkningar (README) till rgb i X11R4 Apple Inc., 1989. Läst 26 mars 2018.
  2. ^ CSS3 module level 3: Extended color keywords World Wide Web Consortium. Läst 24 juli 2020.

Externa länkar

redigera