HISA är en akronym för Health Informatics - Service Architecture, som är en europeisk standard som skall möjliggöra utbyte av information mellan medicinska system. Denna standard kom in en första version som ENV 12967-1 1996 men har under åren 2002-2006 omarbetats och är i skrivande stund[när?] under slutlig omröstning för att bli en standard i 3 delar:

EN 12967 - Part 1: Enterprise viewpoint EN 12967 - Part 2: Information viewpoint EN 12967 - Part 3: Computational viewpoint

(finns endast på engelska)

Standardiseringen bedrivs av CEN/TC 251 (franska: Comité Européen de Normalisation, engelska: Technical committee nr 251). Arbetsgrupperna (WG, Working group) inom kommittén är:

  • WG I – Informationsmodeller
  • WG II – Terminologi och kunskapsbaser
  • WG III – Säkerhet och kvalitet
  • WG IV – Teknologi för interoperabilitet

HISA har som mål att motverka monopol och leverantörsberoende samt bidra till att medicinska system utvecklas på ett modulärt sätt, med tjänsteorienterade arkitekturer.