Vördig är ett epitet som förr användes till inom Svenska kyrkan för präster och biskopar. Det fanns i flera varianter:

Högvördig användes till prästeståndet vid riksdagarna.[4] Långt fram mot slutet av 1900-talet föregicks biskopstiteln rörande en bestämd person i kyrkliga handlingar, officiella dokument och skrivelser av förkortningen H.H.[5] (oftast uttalat "hå hå") d.v.s. Hans Högvördighet: ”H.H. Biskopen N.N.”.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ [a b c] Wenström, Edmund och Erik Lindgren, Engelsk-Svensk Ordbok (1905), s. 1164.
  2. ^ [a b] Högvördig, Nordisk Familjebok, 12:e bandet (1910), s. 240.
  3. ^ Vördig, Nordisk Familjebok, 33:e bandet (1922), s. 497.
  4. ^ HÖG-VÖRDIG, Svenska Akademiens Ordbok.
  5. ^ HH, Nationalencyklopedin.