En biflod eller ett biflöde är ett vattendrag som inte når havet eller en sjö, utan förenar sig med ett annat, större vattendrag[1] som efter sammanflödet, mötespunkten, ökar i vattenvolym.

Bifloden Werre rinner ut i floden Weser i norra Tyskland.

Termerna högerbiflod och vänsterbiflod anger om bifloden ansluter till huvudflödet från höger eller vänster sida när man tittar nedströms huvudflödet.

När ett vattendrags biflöden anges i orografisk ordning börjar man med det biflöde som är närmast huvudvattendragets källa, fortsätter nedströms och slutar med det biflöde som är närmast huvudvattendragets utlopp.

Sveriges största bifloder redigera

Se även redigera

Referenser redigera