I denna artikel
används tonnamnen
Bess (B) och B.

Se olika skrivsätt.


En högaltererad sext är i musikteori en höjning av sjätte tonen i en skala med ett halvtonsteg.

Exempel
Skala Exempel
C-dur C D E F G A B C
C-dur med högaltererad sext C D E F G Aiss B C
Ren d-moll D E F G A Bess C D
D dorisk D E F G A B C D

D dorisk är en d-mollskala med högaltererad sext.

Se även Redigera