Hävning kan avses

  • Hävningsrätt – rätt att häva ett avtal om motparten inte uppfyllt sin del av kontraktet
  • Hävning (geologi) – markytans stigning på grund av underliggande jordlagers expansion