Bildmontage av hällristningar i Häljesta. Överst till vänster; plöjning med oxar, i mitten bågskytt, till höger fiske med metspö i en liten båt. Mellersta raden till vänster; en av två långa rader med människor, kanske en begravningsprocession, till höger; fotsulor, en vanlig symbol i hällristningar. Nedersta raden till vänster; man med hund, till höger; typiska hällristningsskepp med uppåtkrökta strävor i för och akter och "utriggare".

Vid Häljesta i Munktorps socken, Köpings kommun, finns Västmanlands största hällristningar. På två hällar finns 225 symboler och figurer. Ristningarna upptäcktes på 1950-talet. Fälten nedanför var en vik av Mälaren under bronsåldern när ristningarna gjordes.

Hällarna vid Häljesta har flera ovanliga motiv, bland annat plöjningsmotiv, en bågskytt och ett annars okänt rutmönster som antagits symbolisera åkermark. De är samtida med ristningarna kring Tanums socken i Bohuslän där det finns många likartade avbildningar.

Se ävenRedigera