Gustaf Henrik Mellin

svensk präst

Gustaf Henrik Mellin, född 23 april 1803 i Revolaks, Norra Österbotten i Finland (dåvarande östra Sverige), död 2 augusti 1876 i Norra Vrams socken i Skåne, var en svensk författare och präst. Han debuterade 1828 med novellen "Blomman på Kinnekulle". Historiska noveller och romaner med Walter Scott som förebild präglade stora delar av hans senare författarskap.[1]

Gustaf Henrik Mellin
G. H. Mellin. Litografi från 1846
G. H. Mellin.
Litografi från 1846
Född23 april 1803
Revolaks, Norra Österbotten, Finland Finland
Död2 augusti 1876 (73 år)
Norra Vrams socken, Skåne
YrkeFörfattare, präst
NationalitetSvensk Sverige
SpråkSvenska
Verksam18281876
G. H. Mellin på äldre dagar.

BiografiRedigera

Mellin blev tidigt föräldralös och uppfostrades av sin släkting skalden Frans Michael Franzén i Kumla. Han blev student i Uppsala 1821, prästvigdes 1829 och tjänstgjorde därefter en följd av år som pastorsadjunkt i Klara församling i Stockholm. Under denna tid utvecklade han en omfattande litterär verksamhet och intog en framskjuten plats i dåtidens litterära Stockholm.

Mellin blev 1848 bataljonspredikant vid Svea livgarde och var tillförordnad regementspastor där under expeditionen till Fyn samma år. År 1851 utnämndes han till kyrkoherde i Norra Vrams och Bjuvs pastorat, där han tillträdde 1852. År 1867 tilldelade Svenska Akademien honom Kungliga priset för vittra förtjänster.

Debutverken, historiska novellerRedigera

Mellin var en produktiv och mångsidig författare. Han gjorde sin litterära debut med monologerna Erik XIV och hans son, som 1828 vann Svenska akademiens andra pris. Egentlig namnkunnighet vann han året därpå, då Blomman på Kinnekulle, hans första historiska novell, utkom och mottogs med allmänt bifall, så att den på kort tid utgavs i tre upplagor (senast 1908; den är två gånger översatt till tyska).

Han offentliggjorde sedan i rask följd Sivard Kruses bröllop (1830; 2:a upplagan 1832), Anna Reibnitz (1831; 2:a upplagan 1833), Gustaf Brahe (1832) med flera. Dessa verk blev populära både bland kritiker och läsare. Den historiska novellen förblev också Mellins viktigaste genre och en samlad upplaga började utges 1846, med titeln Historiska minnen från fäderneslandets forntid. Denna utgåva har sedan, fullständigt samlad och ordnad, utkommit i ytterligare tre upplagor som Samlade svenska historiska noveller (3 delar, 1866–67; 1874–75; 1883).

1832 publicerades Öjungfrun. Denna berättelse om en ung flicka som blir skeppsbruten på en öde ö, återutgavs 1877 med undertiteln "Robinsonad för unga flickor".[2]

Sweriges sista strid, sederomanerRedigera

1840 utgav han framtidsskildringen Sweriges sista strid som skildrar ett Sverige erövrat av Ryssland. Motståndsrörelsen leds av författarens vän August Blanche, som svårt ärrad av striderna ändå lyckas fördriva ryssarna från Stockholm.[3]

Även på sederomanens område var Mellin ganska produktiv, särskilt i novellavdelningen av kalendern Vinterblommor, som han utgav för åren 183246 (utom för 1837, då kalendern inte gavs ut) och som bildade ett slags medelpunkt för den tidens poetiska författare. Novellen "Pavo Nissinen" inspirerade Johan Ludvig Runeberg när denne skrev Fänrik Ståls sägner.[4]

Lyrik, läroboksförfattareRedigera

Han uppträdde även som lyriker i "Vinterblommor", och ett par av hans dikter har belönats av Svenska akademien 1833 och 1840. Han utgav Samlade dikter (1852), Några nya smärre dikter (1864) och Vinterblommor (1871). Som utgivare av ovannämnda kalender och genom sitt vänsälla väsen var han en av stöttepelarna för det i Stockholm uppspirande litterära livet och förtrolig umgängesvän med Karl August Nicander, August Blanche, Oscar Patric Sturzen-Becker med flera.

På det historiska området verkade Mellin även som läroboksförfattare med anseende. Hans Fäderneslandets historia för fruntimmer (1836, 5:e upplagan 1859; översatt till tyska), Lärobok i fäderneslandets historia (1845; 2:a upplagan 1859), Lärobok i svenska litteraturens historia (1860) med flera hör hit. Mellin var även redaktör och författare av texten till åtskilliga planschverk såsom "Sveriges store män" (1840–49).

PredikningarRedigera

Han utgav också predikningar i samlingen Den christlige predikaren (3 årgångar, 1838–41).

Mellins efterlämnade papper tillhör nu Kungliga biblioteket. Efter hans manuskript utgav Henrik Keyser 1885 Prelaten. Historisk-romantisk skildring från unionstiden. Flera av Mellins arbeten är översatta till främmande språk, framför allt till tyska.

Konstnär och övrigtRedigera

Mellin var även verksam som konstnär. I planschverket Sverige framstäldt i teckningar (1837–1840) tecknade Mellin själv förlagorna till de flesta av illustrationerna.[5]

Mellins verksamhet gjorde sig även gällande på ganska många områden utöver skönlitteraturen. Han utgav flera historiska, biografiska och etnografiska verk av värde, som "Svenskt pantheon" (1832–36, tillsammans med Jakob Ekelund med flera), där han skrev många av levnadsteckningarna, Krigen och statshvälfningarna i våra dagar (1848–49), Den skandinaviska nordens historia (2 delar, 1850–55; ofullbordad), Skildringar af den skandinaviska nordens folklif och natur (4 delar, 1855–76) med flera.

BibliografiRedigera

1820-taletRedigera

1830-taletRedigera

 • Sivard Kruses bröllop: novell. Stockholm: Lundequist. 1830. Libris länk 
 • Vinterblommor. Stockholm. 1831–1845. Libris länk. http://runeberg.org/vinterblom/  – Samlade af G.H. Mellin.
 • Johannes Fjällman: roman. Stockholm: Lundequist. 1831-1833. Libris länk  – 2 volymer.
 • Anna Reibnitz eller sångarflickan från Warschau: novell. Svenska noveller ; 4. Stockholm: Lundequist. 1831. Libris länk 
 • Svenskt pantheon. Stockholm: Berg. 1832-1836. Libris länk  - 20 häften.
 • Öjungfrun: berättelse. Stockholm: N. H. Thomson. 1832. Libris länk 
 • Gustaf Brahe: novell. Svenska noveller ; 5. Stockholm: Lundequist. 1832. Libris länk 
 • Flickorna i Askersund, berättelse från Carl XII:s tidehvarf. På W. Isbergs Förlag, säljes uti dess Bokhandel. Stockholm, hos P.A. Norstedt & Söner, 1832.. 1832. Libris länk 
 • Pennritningar ur Stockholmsverlden. Stockholm: Lundequist. 1833. Libris länk. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/7827. Läst 21 september 2013  – Av Joachim Ritsius och Patrik Pfefferkorn, elever vid Akademien för de Fria Konsterna. Pseudonymer för Mellin och Oscar Patrik Sturzen-Becker.
 • Licentiaten Ymans berättelse om flickan på Nya Kungsholmsbron. novell af G.H. M-n.. Stockholm, hos Bokhandlaren W. Lundequist. 1833.. 1833. Libris länk  - Först publicerad i Vinterblommor för 1835 med titeln: Licentiaten Ymans berättelse om Gazellen. Novell.
 • Den tänkandes bok: syner och profetior. Stockholm: Lundequist. 1834. Libris länk 
 • Helena Wrede: ett romantiskt utkast. Stockholm: Thomson. 1834. Libris länk 
 • Museum för naturvetenskap, konst och historia. Stockholm: [Bonniers]. 1835-1837. Libris länk  - 50 häften utgivna av G. H. Mellin och Niclas Hans Thomson.
 • Ett äfventyr i Bohusläns skären: novell. Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen, 99-1539294-X ; 1:2. Stockholm: [Bonniers]. 1835. Libris länk 
 • Sjöflickan, eller slaget vid Ölands udde och Calmare sund: saga. Westervik. 1835. Libris länk 
 • Fäderneslandets historia för fruntimmer.. Stockholm. 1836. Libris länk 
 • Fröken Beatas anteckningar, eller Mötet på Hwen. Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen, 99-1539294-X ; 1:7. Stockholm: [Bonniers]. 1836. Libris länk 
 • Kolarflickan eller En vandring i Norrland: novell (2. uppl.). Stockholm: Lundeqvist. 1836. Libris länk 
 • P.A. Sondén: Nekrolog. Stockholm. 1837. Libris länk 
 • Politiskt-romantiska silhouetter ur Sveriges historia. Stockholm. 1838. Libris länk 
 • Pavo Nissinen. Stockholm. 1838. Libris länk 
 • Nerike: 9 litografier med text. Stockholm. 1838. Libris länk 
 • Naema: en blick på Palestina under romarnes välde. Stockholm: Lundeqvist. 1838. Libris länk 
 • Den christlige predikaren. En årgång predikningar, bearbetade efter de förnämsta evangeliska predikanter, och lämpade efter den Swenska Kyrkans bruk, i synnerhet för huslig andakt i enskilda kretsar, af G.H. Mellin .... stockholm. Hörbergska Boktryckeriet, 1838. W. Lundeqwist & Komp:s Förlag.. 1838. Libris länk 
 • Dalarne, Nerike, Wermland och Westmanland framställda i teckningar: 37 lithografier. Stockholm: Lars Johan Hjerta. 1838. Libris länk 
 • Pittoreskt universum eller taflor ur hela den kända verlden: stålgravuren ur bibliografiska institutets konstanstalt i Hildburghausen ... Bd 2. Stockholm: Bonniers. 1839. Libris länk  - Texten bearbetad af Karl Aug. Nicander och efter dess frånfälle af G.H. Mellin.
 • Stockholm och dess omgifningar: en framställning af hufvudstadens historia, jemte beskrifningom de märkvärdigheter, som inom densamma och i dess grannskap förtjena uppmärksamhet. Stockholm. W. Lundeqvist & Komp:s bokhandel. 1839.. 1839. Libris länk. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/8819. Läst 21 september 2013  - Upplagor med engelsk, fransk och tysk text utgavs 1841, en andra tillökad upplaga utgavs 1857 och en faksimilupplaga av den första utgavs 1970.
 • Prinsessan af Angola: novell. Stockholm: Lundeqvist. 1839. Libris länk 
 • Karl August Nicander. Stockholm. 1839. Libris länk 
 • Berättelse om den swenske fältherren Måns Stenbocks äfwentyr och lefwerne.. Folkskrifter, 99-2158514-2 ; 6 Berättelser ur fäderneslandets historia ; 2. Uppsala. 1839. Libris länk 

1840-taletRedigera

1850-taletRedigera

 • Den skandinaviska Nordens historia. Stockholm. 1850–1852. Libris länk  – 2 volymer.
 • Kort berättelse om de fälttåg, och derunder förnämligast bataljerna vid Frauenstadt och Södra Stäket, i hvilka Södermanlands Kongl. regemente ärofullt har deltagit, och hvilkas namn och åratal läsas på regementets nya fanor. Stockholm. 1850. Libris länk 
 • Hemmet i öknen: berättelse för ungdom. Stockholm: J.L. Brudin. 1850. Libris länk 
 • Berättelse om de fältslag, i hvilka Smålands Kongl. Granadör-Batajon, medan den ännu tjenade till häst ärofullt har deltagit, och hvilka bataljers namn och åratal läsas på regementets nya fanor. Stockholm. 1850. Libris länk 
 • Berättelse om de fältslag, i hvilka Konungens Svea Lifgarde ärofullt deltagit, och hvilkas namn och åratal läsas på regementets nya fanor. Stockholm. 1850. Libris länk 
 • Fornnordiska hjeltesagor, bearbetade för fäderneslandets ungdom, af G.H. Mellin. Stockholm: J.L. Brundin. 1850. Libris länk 
 • Svenska örlogsminnen: kriget 1788. Stockholm. 1851. Libris länk  - Samlade av G. H. Mellin.
 • En resa kring jorden: beskrifven för ungdom. Stockholm: L:s Gust. Rylander. 1851. Libris länk 
 • Berättelse om fältslaget wid Lützen den 6 november 1632, hwilket namn och årtal står tecknadt å första lif-grenadier regementets nya fanor. Stockholm. 1851. Libris länk 
 • Samlade dikter. Stockholm. 1852. Libris länk 
 • Skildringar af den skandinaviska Nordens folklif och natur. Stockholm: Bonniers. 1855-1876. Libris länk  - 4 volymer.
 • Orientaliska kriget: minnen och skildringar af G. H. M-n. Stockholm. 1855. Libris länk  – Med 8 litografier i tontryck av J.H. Strömer.
 • Berättelse om slagen vid Lützen och Clissow, i hvilka Upplands kongl.regemente ärofullt deltagit och hvilkas namn äro tecknade på regementets fanor. Stockholm. 1855. Libris länk 
 • Berättelse om de bataljer, i hvilka Helsinge regimente ärofullt deltagit och hvilkas namn och årtal åro tecknade på regimentets nya fanor. Stockholm. 1855. Libris länk 

1860-taletRedigera

1870-talet och postumtRedigera

Priser och utmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Gustaf Henrik Mellin”. ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gustaf-henrik-mellin. Läst 16 april 2019. 
 2. ^ ”Gustaf Henrik Mellin”. sok.riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9291. Läst 16 april 2019. 
 3. ^ Notis i DAST Magazine 5 sept 2009
 4. ^ Presentation i Litteraturbanken av Lotta Lotass
 5. ^ Konst på Gotland 1800–1920, Bengt G. Söderberg

Allmänna källorRedigera

Vidare läsningRedigera

 • Forssberg, Einar (1926). Gustaf Henrik Mellin: biografisk och litteraturhistorisk studie. Västervik. Libris länk 
 • Karlsson, Gustaf E. (1979). ”Finlandsflyktingen som blev prost och författare”. Götiska minnen 1979(78),: sid. 10-12.  Libris 9477887