Johannes Gustaf Hazén, ursprungligen Petersson, född 10 augusti 1849 i Tjureda socken, Kronobergs län, död 9 oktober 1930 i Värnamo, Jönköpings län, var en svensk präst och riksdagspolitiker.

BiografiRedigera

Hazén avlade studentexamen i Växjö 1869, blev student i Lund 1870, prästvigdes 1873, blev komminister i Bredaryd 1877, kyrkoherde i Forsheda 1887 samt kontraktsprost i Västbo 1893 och var ledamot av riksdagens andra kammare 1894-1909. Han var preses vid prästmötet 1915, blev teologie doktor vid jubelfesten 1917, lämnade prostämbetet 1919, var ledamot av kyrkomötet 1920 och ledamot av länets landsting 1923-1926.

Under studietiden i Lund ändrades efternamnet från Petersson till Hazén.

ÄktenskapRedigera

 1. 11 december 1877 med Nanna Concordia de Verdier, född 25 maj 1847, död 19 december 1878, dotter till häradsskrivaren Olof de Verdier och Anna Maria Sandberg.
 2. 25 augusti 1880 med Maria Charlotta Karolina Kuylenstjerna, född 21 september 1845, död 25 januari 1928, dotter till överstelöjtnanten Nils Fredrik Kuylenstjerna och Vilhelmina Sofia Kuylenstjerna.

BarnRedigera

 • Johannes Olof, född 8 december 1878, apotekare.
 • Gustaf Fredrik, född 24 juli 1881, ingenjör.
 • Nanna Maria Vilhelmina, född 17 mars 1883.
 • Fredrika Henriette Elisabet, född 2 maj 1885, sjukgymnast.

BibliografiRedigera

 • Satser för pastoralexamen. Växjö 1879.
 • Högmässopredikan på 1:a sönd. i fastan, hållen i Växjö domkyrka 1882. Växjö s. å.
 • Bort med det onaturliga bruket av rusdrycker! Växjö 1884.
 • Belysning över vår högmässa. Sthlm 1886.
 • Om betydelsen av ordet bättring i Nya testamentets heliga skrifter. Föredrag vid prästmötet i Växjö 1896. (PH s. å.)
 • Minnesvård över fru Mimmi Kuylenstjerna. Växjö 1895.
 • Forsheda pastorat. Särtryck ur J. Rosengrens Ny Smål. Beskrivning. Växjö 1913.
 • Arvid i Sunnerbo. Till hågkomst och uppbyggelse. Växjö 1914.
 • Om katekumenatet inom vårt kyrkosamfund. Avhandling till diskussion vid prästmötet 1915. (PH s. å.)
 • Några tankar med avseende på det av 1920 års kyrkomöte antagna psalmboksförslaget. Föredrag vid prästmötet 1921. (PH s. å.)
 • Diskussionsinlägg om tidsläget och de kristnas ansvar (Kyrkliga mötet i Växjö 1928, Lund s.å.).
 • Avskedspredikan till Forsheda pastorat. Värnamo 1925.
 • I Växjö stifts hembygdskalender: Julbetraktelse (1910)
 • Några minnen från religions livet i Västbo (1912)
 • Prosten Jonas Ekedahl i Tolg (1916)
 • Skolmoster i Villstad (1918)
 • Helgedomshälsning till våra sjuka (1922)
 • Dansbanan (1925)
 • En gammal västbokristen (1926)
 • Luthers Lilla katekes (1929)
 • Ett stort antal artiklar i Smålandsposten, Arbetarens vän med flera tidningar.
 • Riksdagsmotioner 1894-1909

KällorRedigera