Gunnar Ullenius

svensk landsantikvarie och museiman

Samuel Gunnar Ullenius, född den 7 september 1901 i Mattisudden i Jokkmokks socken, död den 12 september 1979 i Skara,[1] var en svensk landsantikvarie och museiman.

Gunnar Ullenius vid Gudhems kloster 1937

Biografi redigera

Han var son till seminarieläraren J. G. Ullenius och Hildur Holmberg. Efter att ha tagit filosofie kandidatexamen vid Stockholms högskola 1929, var han 1929-1937 intendent vid Norrbottens museum i Luleå. År 1951 tog han filosofie licentiatexamen vid Lunds universitet. Ullenius var en tid sekreterare i Svenska Museimannaföreningen och redaktör för dess tidskrift Svenska Museer.

År 1937 blev Ullenius den förste landsantikvarien i Skaraborgs län fram till 1967 och dessutom intendent och chef för Västergötlands museum i Skara. Han skrev flera böcker i historiska ämnen och genomförde dokumentationer i länet. Vid Lidköpings femhundraårsjubileum medverkade han vid utställningarna och han var kommissarie vid Delawareutställningen till 300-årsminnet av Nya Sveriges grundande i Philadelphia 1937-1938. Huvudbyggnaden på Kråks säteri i Mölltorps socken i Vadsbo härad skulle 1943 rivas för att ge plats åt ett pansarskjutfält. Genom Ullenius insatser överläts huvudbyggnaden till fornminnesföreningen och den monterades ned, för att 1953 återuppföras nedanför museets huvudbyggnad i Skara. Den kallas nu vanligen Kråks herrgård.

Bibliografi redigera

 • ”Rester av medeltida kyrkoskrud i Norrbotten och Västerbotten”. Norrbotten 1929(8),: sid. [44]-54: ill. 1929. 0546-3467. ISSN 0546-3467.  Libris 10698736
 • Norrländsk högreståndskultur och dess förutsättningar: några rön vid ett påbörjat arbete. Särtryck / Norrbotten, 1930. 1930. Libris 14586459 
 • ”Laxljustring”. Svenska kulturbilder. Bd 5. Ny följd. D. 9-10 (1937): sid. [201]-218  : ill. 1937.  Libris 10004822
 • ”Norrländsk kyrkstad och kyrkhelg”. Svenska turistföreningens årsskrift 1944,: sid. 124-154  : ill. 1944.  Libris 8565218
 • Skaraborgs läns lantmäns centralförening 1895-1945: minnesskrift. Stockholm. 1945. Libris 772354 
 • Lidköpings köpmannaförening 1847-1947: minnesskrift på styrelsens uppdrag utarbetad. Lidköping: Lidköpings köpmannaförening. 1947. Libris 1420954 
 • ”Vinter vid polcirkeln”. Svenska turistföreningens årsskrift 1955,: sid. 33-60: ill. 1955.  Libris 8565859
 • ”Älvdal i norr”. Svenska turistföreningens årsskrift 1958,: sid. 272-293: ill. 1958.  Libris 8566319
 • Brunsbo storäng : en övervuxen järnåldersbebyggelse. 1961. Libris 10634252 
 • ”Kyrkobyggnad och stilimitation”. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift (Skara: Skaraborgs länsmuseum, 1869-) 1977/1978,: sid. [85]-102. 1977. ISSN 0347-4402. ISSN 0347-4402 ISSN 0347-4402.  Libris 8195710

Redaktör redigera

 • Norrbotten: Norrbottens läns hembygdsförenings tidskrift. Luleå: Norrbottens läns hembygdsförening. 1930-1937. Libris 3754385 
 • Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. Skara. 1937-1967. Libris 8261534 
 • Västgötska hembygdsforskare: en utställning å Västergötlands museum i Skara 3 juni – 15 sept. 1956 / red. av Gunnar Ullenius. Lidköping. 1956. Libris 2059661 

Referenser redigera

 1. ^ Sveriges dödbok 1901–2013 (Version 6.0). Solna: Sveriges Släktforskarförbund. 2014. Libris 17007456. ISBN 978-91-87676-64-2