Öppna huvudmenyn

Landsantikvarie är chefen för ett länsmuseum. Landsantikvarien är huvudansvarig för museiarbetet inom länet samt remissinstans för Länsstyrelsen Riksantikvarieämbetet, bland annat beträffande byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och fornlämningar. I arbetet ingår att vara rådgivare för verksamheten inom hembygdsrörelsen. En stiftelse bildad av denna rörelse tillsammans med landsting och kommun svarar som regel för anställningen av landsantikvarie.

Se ävenRedigera