Guldringen, Göteborg

primärområde i Göteborg

Guldringen är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun, och som består av två flerfamiljshusområden och ett mindre verksamhetsområde, belägna söder om Fiskebäcksmotet.

Riksbyggens loftgångshus på Guldringen med plåtfasader tillkom 1965-1968 och ritades av Riksbyggens arkitektkontor. På Beryllgatan finns ett område med prefabricerade betongelementhus, där ballasten har frilagts, som ritades och byggdes av HSB 1969.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Guldringen

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 507 Guldringen år 2021[1]
Guldringen Hela Göteborg
Folkmängd 2 428 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +3 +4 493
Andel födda i utlandet 18,8 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 25,9 % 38,1 %
Medelinkomst 293 100 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 4,5 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 18,4 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 26,6 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 85,5 %
Andel bostäder i allmännyttan 0,0 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 0
Andel bostäder i småhus 0,0 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[2]

Referenser redigera

Externa länkar redigera