En gruvstuga är en byggnad där gruvarbetarna byter om för arbetet under jord. Den kan också inrymma kontor, matsal eller restaurang.

Gruvstugan vid Flogbergets gruvor.
Karl Johnas gruvstuga i Grängesberg omkring 1910.

Exempel från Stråssa gruvaRedigera

Den sista gruvstugan i Stråssa innehöll kontor, ombytesrum, solarium, restaurang, sjukrum och gruvlampavdelning (där gruvlamporna laddades).