Gripenberg (adelsätt)

svensk adelsätt
(Omdirigerad från Gripenberg (släkt))

Gripenberg är en svensk adelsätt som också immatrikulerats i Finland, där också med friherrlig värdighet. Den ursprungliga huvudmannagrenen överflyttade till Ryssland på 1800-talet. Släkten hette Witte och Wittman innan den adlades. Ätten fortlever såväl i Sverige som i Finland.

Gripenberg
Inflyttadtill Ryssland på 1800-talet
Förgrenad ursläkten Witte och Wittman vilken 1671 överflyttat till Finland
StamfarJohan Wittman Gripenberg 1632-1703. Son till Jakob Jöransson Witte 1590-1659.
Adlad1678 kung Karl XI
Utgrenad iFriherrliga ätten Gripenberg
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1680
Gradadlig ätt nr 931
Länk URLSida på riddarhuset.se
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1818
Värdighetadlig ätt nr: 69
Adel i Ryssland
† Utslocknad i Ryssland
UtslocknadInte utslocknad
SvärdssidanCarl August Edvard Gripenberg (1813–1863), levde i Ryssland vid Februarirevolutionen 1917, och hans ättlingars vidare öden är sedan okända.
Webbplats
http://www.gripenberg.fi/

Ättens äldsta historia redigera

Ättens äldste kände stamfader är Jacob Jöransson Witte (död 1659), som var landbofogde på Marieborg i Östra Eneby socken i Östergötland. Hans son Johan Wittman (1637–1703) blev som sextonåring mönsterskrivare vid Västerbottens regemente, och hade avancerat till krigskommissarie i Finland, när han år 1678 adlades med namnet Gripenberg. Ätten introducerades två år senare på nummer 931. Johan Wittman nobil. Gripenberg, som sedermera blev vice landshövding i Nylands och Tavastehus län, skrev sig till Engelsjö och Tardis. Han var gift tre gånger och fick 25 barn. Första hustrun var Anna Sophia Witte från Tyskland, och genom henne kom ätten att fortleva på svärdssidan med äldsta barnet kaptenen vid Viborgs infanteri Jacob Gripenberg. Margareta Gripenberg, en syster till sistnämnde, var mor till riksrådet Carl Johan Stiernstedt.

Jacob Gripenberg var gift med Sophia Maria von Hirscheit, och ätten fortlevde därifrån i ett led på svärdssidan med överstelöjtnanten Johan Albrecht Gripenberg till Storpojko i Birkala socken, vars första hustru tillhörde ätten von Essen af Zellie.

En son till Johan Albrecht Gripenberg, Odert Johan Gripenberg var överstelöjtnant i armén. Hans första hustru var Eva Silfversvan, vars mor var en Charpentier.

Stamfader för den ännu i Sverige fortlevande huvudmannagrenen är en sonson till Odert Johan Gripenberg, kaptenen i artilleriet Carl Fredrik Wilhelm Gripenberg och dennes hustru Anna Elisabeth von Gall från Oldenburg.

En yngre, ännu fortlevande gren av ätten härstammar från förste majoren Adolf Albrecht Gripenberg som till hustru hade grevinnan Ulrika Charlotta von Hermansson. Medlemmar från den finländska grenen av ätten har återinvandrat till Sverige och erhållit representationsrätt i föreningen Riddarhuset.

Ätten i Finland och Ryssland redigera

Några av Odert Johan Gripenbergs söner och ättlingar immatrikulerades vid Finlands riddarhus där ätten fick nummer 69 bland adelsmän. En sonson till honom, Carl August Edvard Gripenberg (1813–1863), blev huvudman för ätten, som fortlevde i Ryssland vid Februarirevolutionen 1917, men dess vidare öden där är sedan okända.[källa behövs]

Friherrliga ätten i Finland redigera

Friherrliga ätten Gripenberg
 
Förgrenad urAdliga ätten Gripenberg
Upphöjd1865 friherrlig
StamfarJohan Ulrik Sebastian Gripenberg
ValspråkCaesari et patriae (för kejsaren och fosterlandet).
  Finlands riddarhus
Introducerad1866
Värdighetfriherrlig ätt nr: 48
Länk URLSida på riddarhuset.fi
Webbplats
http://www.gripenberg.fi/

En kusin till Carl August Edvard Gripenberg, senatorn Johan Ulrik Sebastian Gripenberg, upphöjdes till finländsk friherre år 1865 och introducerades på nummer 48 bland friherrar på Finlands riddarhus. Den friherrliga såväl som den adliga ätten fortlever i Finland.

I Finland har släkten en aktiv släktförening med egen hemsida.

Personer med efternamnet Gripenberg redigera

Alfabetiskt ordnade redigera

Kronologiskt ordnade redigera

Se även redigera

Källor redigera

  • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor
  • Webbplatsen Finlands riddarhus
  • Riddarhusets ätt- och vapendatabas
  • Släkten Gripenberg