von Essen af Zellie, gren av riddarätten von Elsen från Elsen beläget i Westfalen; nedsatte sig i Livland 1502. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Essen, nr 1919, och immatrikulerades vid Riddarhuset först endast med detta namn 1664 (naturaliserades 27 november 1663), men har sedan, troligen för att åtskilja ätten från övriga ätter von Essen, blivit kallad von Essen af Zellie efter stamgodset Zellig eller Zellie i Mustels sockenÖsel.

von Essen af Zellie
vapen von Essen af Zellie (1663)
Känd sedanbörjan av 1500-talet
UrsprungWestfalen via Sellie (Ösel)
Inflyttadkom till Finland i mitten av 1600-talet
Förgrenad urvon Essen
StamfarDidrik von Essen
Adlad1663
SynonymElssen, Elsen, Elzen
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1664
Gradadlig ätt nr 723
Länk URLSida på riddarhuset.se
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1818
Värdighetadlig ätt nr: 58
Länk URLSida på riddarhuset.fi

I Finland, på vars Riddarhus ätten introducerades 26 januari 1818 under nummer 58 bland adelsmän, kallas ätten enbart von Essen.

VapensköldRedigera

En rödh skiölldh, der uti een cachet. Åfvan uppå skiöllden een öpen tornerehiellm. Täcket och crantzen medh rödt, guullt och blådt fördehlte. Åfvan uppå hiellmen een crantz, utur hvillken een påfughelstiert står. Så förunne Vij honom detta och till een förbättringh renovere thed samma medh fyra kuglor uthi skiölldhen och een fahna på hvartere sijdan om påfugle stierten, dhen högre rödh och den vänstre blåå, alldeles som detta medh sine rätta och egentlige färgor här offvan till repræsenterat och afmåhlat finnes
– Sköldebrevsavskrifter, 3 B:203, RHA.

Kända medlemmarRedigera

Externa länkarRedigera

  • Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft 1935, s. 656 - adelsätter i Öselska Riddarhuset