Se även: Grimmared

Grimmered är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun.

Helikopterbild över delar av Grimmered.

Belägenhet redigera

Grimmered ligger väster om skogen vid Ruddalen och öster om Västerleden och i norr granne med Kungssten och Ekebäck. Huvudled genom området är Grimmeredsvägen. I berget under Grimmered går Gnistängstunneln som är en del av Västerleden.

Bebyggelse redigera

Grimmered är ett stort och relativt högt beläget bostadsområde, som domineras av fristående villor. Det finns även ett verksamhetsområde i den sydvästliga utkanten.

Kända personer från Grimmered redigera

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Grimmered

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 504 Grimmered år 2021[1]
Grimmered Hela Göteborg
Folkmängd 4 360 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +77 +4 493
Andel födda i utlandet 11,8 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 14,8 % 38,1 %
Medelinkomst 471 600 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 2,3 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 11,9 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 58,1 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1971–1980 36,4 %
Andel bostäder i allmännyttan 0,0 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 21
Andel bostäder i småhus 94,7 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[2]

Referenser redigera

Vidare läsning redigera

Se även redigera