En stickel är ett verktyg med en vass spets som används för att rista eller gravera in mönster i ett hårt material. En stickel hyvlar av material, med handkraft, från ytan som bearbetas.

Stickel av sten från France Muséum de Toulouse

Under yngre stenåldern tillverkades sticklar av flinta med smal, tvär egg och användes som mejsel eller kniv vid tillverkning och ristning av ben- och hornföremål. Sticklar förekom under större delen av den nordiska stenåldern, ända från yngre paleolitikum, vilket innebär att de är bland vårt lands äldsta typ av redskap. Sticklarna fick dock lite olika utseende under åren som gick. De såg heller inte helt likadana ut. Vanligast i Sverige är de s.k. kantsticklarna, vilka har stickeleggen i redskapets ena hörn, samt mittsticklarna, vilka har eggen i mitten, tillverkad genom två slag. Även skivsticklar, mikrosticklar, spånsticklar och liknande förekom. De var nästan alltid tillverkade av flinta, några gånger av kvarts.

ÖvrigtRedigera

En modern stickel är tillverkad av härdat stål med en mycket vass, slipad spets och har ett trähandtag och hålls oftast i handen. Läs mer om detta i artikeln Gravyrstickel.