Gründerzeit (sv: grundandets tid, mer ordagrant "grundartid") kallas samhällsutvecklingen i Tyskland och Österrike från 1848 och fram till 1873. Det är den tid i Centraleuropaindustrialismen växte fram och den klassiska liberalismen härskade. Ingen exakt tidsrymd för Gründerzeit finns men vanligen menas perioden från revolutionsåret 1848 fram till börskraschen 1873.

I Tyskland talar man också om Gründerjahre (sv: "grundaråren"), de första två åren efter grundandet av Kejsardömet Tyskland 1871, då landet upplevde en högkonjunktur tack vare inflödet av kapital från det franska krigsskadeståndet efter det fransk-tyska kriget 1870-1871.

Gründerzeit och Gründerjahre ändade så småningom i börskraschen 1873, Gründerkrach, följt av en ekonomisk kris, Gründerkrise, fram till slutet av 1870-talet.[1]

Inom konst- och arkitekturhistoria har begreppet Gründerzeit-stil ofta förväxlats med historicism, som var den dominerande arkitektoniska stilen efter 1850 fram till 1914, vilket lett till en sammanblandning av termerna.

Referenser redigera

Denna artikel är helt eller delvis baserad på motsvarande artiklar på engelska och tyska Wikipedia.
  1. ^ Wolfgang Kruse (27 september 2012). Industrialisierung und moderne Gesellschaft Bundeszentrale für politische Bildung. Läst 7 mars 2021.