Gründerzeit (sv: grundandets tid, mer ordagrant "grundartid") kallas samhällsutvecklingen i Tyskland och Österrike från 1848 och fram till 1873. Det är den tid i Centraleuropaindustrialismen växte fram och den klassiska liberalismen härskade. Ingen exakt tidsrymd för Gründerzeit finns men vanligen menas perioden från revolutionsåret 1848 fram till börskraschen 1873.

I Tyskland talar man också om Gründerjahre (sv: "grundaråret") 1871, då landet upplevde en högkonjunktur tack vare inflödet av kapital från det franska krigsskadeståndet efter det fransk-tyska kriget 1870-71 och grundandet av Kejsardömet Tyskland detta år.

Inom konst- och arkitekturhistoria har begreppet Gründerzeit-stil ofta förväxlats med historicism, som var den dominerande arkitektoniska stilen efter 1850 fram till 1914, vilket lett till en sammanblandning av termerna.

ReferenserRedigera

Denna artikel är helt eller delvis baserad på motsvarande artiklar på engelska och tyska Wikipedia.