Grönmassa är en benämning, främst använt inom agronomvärlden, för skördade vallodlade gröna växter. Vanligtvis menar man olika former av gräs och örter. Dess främsta användningsområde är för att tillverka , ensilage och kraftfoder till betesdjur.