Glutaminas är ett enzym som katalyserar omvandlingen av glutamin till glutamat, nettoreaktionen är:

Glutaminas tetramer, Human.

Glutamin + H2O → Glutamat + NH3

Glutaminas uttrycks i periportala hepatocyter, där det genererar ammoniak, NH3, som används i syntesen av urinämnet urea. Detta är viktigt i upprätthållandet av ammoniakbalansen i kroppen.