Glitterån är ett vattendrag i södra Hälsingland, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län. Den rinner genom Svabensverk under riksväg 50 och mynnar i Amungen. Glitterån kallas även Bruksån, efter dammen i Svabensverk, där vattnet från Gårdviksboån utmynnar.