Glasbär är även ett trivialnamn för en annan art: stenbär (Rubus saxatilis).

Glasbär eller västkinesisk glaspärlebuske (Callicarpa bodinieri var. giraldii) är en upprättväxande buske av 1,2 till 1,8 meters höjd. Den har violetta blommor och violetta frukter. Växten tillhör familjen kransblommiga växter.

Glasbärfrukter

Busken trivs bäst i svagt sur jord och skyddat läge.