Välkommen till ett projekt som syftar till att förbättra artiklar om växter.

Deltagare Redigera

Följande har växter som intresse och deltar i projektet efter förmåga:

Projektdagbok Redigera

Jag (jssfrk) försöker blåsa liv i detta vilande projekt idag den 26 december 2022, och tänkte att aktiva medlemmar kan fylla på med vad som gjorts:

 • 26 december 2022: Gick igenom släktena feramsar och feliljor skapade av Lsjbot, putsade, utökade och fixade till dessa. jssfrk (d|b) 26 december 2022 kl. 11.51 (CET)Svara[svara]

Att göra Redigera

Önskelista Redigera


Växtindex Redigera

 Växtindex VäxtportalenVäxterVäxtlistor 
 A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |  Å |  Ä |  Ö 

Växtindex är ett alfabetiskt register över alla artiklar om arter. Även arternas svenska synonymer är med i växtindexet. Indexet består av underkategorier för samtliga bokstäver. Under dessa finns i sin tur kategorier för de två första bokstäverna i de svenska artnamnen. Till exempel hittar man hästhov både i Kategori:Hä Växtindex och Kategori:Tu Växtindex, den sistnämnda för synonymen tussilago. Se även nedan i "Checklista för innehåll i en växtartikel".

Checklista för innehåll i en växtartikel Redigera

Det här är en checklista som vägledning för en standardiserad växtartikel.

 • Artikeltiteln är det svenska namnet. Om sådant saknas används det vetenskapliga. För svenska släktnamn används ändelsen -släktet som brukas och rekommenderas av SKUD. Detta för att undvika missförstånd. Tidigare namnbruk var förvirrande där samma namn stod för flera saker, ex. olvon (arten), olvon (släktet), olvonen (flera exemplar av olvon-arten), olvonen (arterna i släktet).
 • Taxobox enligt nedan
 • Om det inte finns någon växtbild till taxoboxen används mallen {{växtbild-saknas}}
 • Artikeln inleds med Svenska namnet (Vetenskapliga namnet)
 • Texten ska helst behandla följande (särskilda rubriker är inte nödvändigt):
  • utbredning eller geografisk/klimatmässig förekomst
   • eventuellt underavsnitt om växtens utbredning i Sverige eller uppgifter om annan koppling till Sverige, som exempelvis kulturväxt.
  • beskrivning av växten. Många floror följer ordningen:
   • Livsform (ört, buske, träd)
   • Rot
   • Stam/stjälk
   • Blad (bladskaft, bladskiva, stipler)
   • Blommor (blomställning, hylleblad (foderblad, kronblad), ståndare, pistill)
   • Frukt
  • hur växten används om det är tillämpligt
  • eventuella underarter eller varieteter
 • Referenser, se vidare Wikipedia:Källhänvisningar
 • Externa länkar, gärna till Den virtuella floran om växten finns med där.
 • Länk till Commons, om det finns bilder där. Använd mallen {{Commons|artikel eller category}}
 • Kategori enligt Kategori:Växter vilket i nuläget innebär att familjer placeras i kategori för division eller underdivision enligt de svenska namnen (ex Kategori:Enhjärtbladiga växter). Släkten och arter placeras i kategori för svenska familjnamnet (ex Kategori:Potatisväxter). Vet man inte vilken kategori som är lämplig används [[Kategori:Växter]] så kan artikeln omkategoriseras senare.
 • Alfabetisk växtindexkategori enligt Kategori:Växtindex för artiklar om arter. Kategorin anges med [[Kategori:Xx Växtindex]] där "Xx" byts ut mot de två första bokstäverna i artens svenska namn, exempelvis [[Kategori:Bl Växtindex]] för Blåregn. Observera att Q, W, X och Z inte innehåller underindex med två bokstäver.
 • Interwiki. Engelska Wikipedia använder ofta vetenskapliga namn som artikelnamn eller så har de omdirigeringar från det vetenskapliga namnet.
 • Vetenskapliga omdirigeringar enligt "Vetenskapliga omdirigeringar" nedan.

Taxobox för art Redigera

Den första gången en taxobox användes på svenska Wikipedia var den 15 december 2002, när artikeln Humle skapades som den 3000:e artikeln, och kompletterades med en lite enklare taxobox än den som används idag. Här visas koden för att skriva en taxobox för en art. Den färdiga taxoboxen kan ses i artikeln blåsippa. För användning kan koden kopieras och data kan bytas ut.

{{Taxobox
| name = Blåsippa
| image = Flower hepatica.jpg
| domain = [[Eukaryota]]
| regnum_sv = [[Växtriket]]
| regnum = Plantae
| divisio_sv = [[Fröväxter]]
| divisio = Spermatophyta
| subdivisio_sv = [[Gömfröväxter]]
| subdivisio = Angiospermae
| classis_sv = [[Trikolpater]]
| classis = Eudicotyledonae
| ordo = [[Ranunculales]]
| familia_sv = [[Ranunkelväxter]]
| familia = Ranunculaceae
| genus_sv = [[Blåsippor]]
| genus = Hepatica
| species_sv = '''Blåsippa'''
| species = H. nobilis
| taxon = Hepatica nobilis
| taxon_authority = [[Schreb.]], 1771
}}

Taxobox för släkte Redigera

Här visas koden för att skriva en taxobox för ett släkte. Den färdiga taxoboxen kan ses i artikeln blåsippor. I stället för att hänvisa till texten under punkten "Arter" kan en punktlista skrivas i taxoboxen.

{{Taxobox
| name = Blåsippor
| image = Flower hepatica.jpg
| image_caption = [[Blåsippa]] (''H. nobilis'')
| domain = [[Eukaryota]]
| regnum_sv = [[Växtriket]]
| regnum = Plantae
| divisio_sv = [[Fröväxter]]
| divisio = Spermatophyta
| subdivisio_sv = [[Gömfröväxter]]
| subdivisio = Angiospermae
| classis_sv = [[Trikolpater]]
| classis = Eudicotyledonae
| ordo = [[Ranunculales]]
| familia_sv = [[Ranunkelväxter]]
| familia = Ranunculaceae
| genus_sv = '''Blåsippor'''
| genus = Hepatica
| taxon = Hepatica
| taxon_authority = [[Mill.]]
| subdivision_ranks = [[Art]]er
| subdivision = Se text
}}

Taxobox för familj Redigera

Här visas koden för att skriva en taxobox för en familj. Den färdiga taxoboxen kan ses i artikeln ranunkelväxter. Skillnaden är att släktelistan finns i artikeln.

{{Taxobox
| name = Ranunkelväxter
| image = Pulsatilla vulgaris alba mg-k.jpg
| image_caption = Vit [[backsippa]] (''Pulsatilla vulgaris'' var. ''alba'')
| domain = [[Eukaryota]]
| regnum_sv = [[Växtriket]]
| regnum = Plantae
| divisio_sv = [[Fröväxter]]
| divisio = Spermatophyta
| subdivisio_sv = [[Gömfröväxter]]
| subdivisio = Angiospermae
| classis_sv = [[Trikolpater]]
| classis = Eudicotyledonae
| ordo = [[Ranunculales]]
| familia_sv = '''Ranunkelväxter'''
| familia = Ranunculaceae
| taxon = Ranunculaceae
| taxon_authority = [[Juss.]]
| subdivision_ranks = [[Släkte]]n
| subdivision =
* [[Adonisar]] (''Adonis'')
* [[Aklejor]] (''Aquilegia'')
* [[Backsippor]] (''Pulsatilla'')
* [[Blåsippor]] (''Hepatica'')
}}

Auktorsförkortningar Redigera

Lista över auktorsförkortningar inom växttaxonomin är en lista över ett antal auktorsförkortningar som kan förekomma inom taxonomin. Dessa personer bör även ha mallen {{Botaniker}} i sina artiklar där dess förkortning uppges.

Vetenskapliga omdirigeringar Redigera

Alfabetisk lista över växter är utformad på detta sätt för att på ett enkelt sätt sortera in växter i ett vetenskapligt träd som går parallellt med det vanliga. När alla rutor i en rad i listan är kontrollerade och eventuellt fixade så byter den sista kolumnen färg till limegrön = #32CD32. Så om man skapar en artikel med det vetenskapliga namnet och omdirigerar den till den svenska artikeln så kan man samtidigt placera den i en kategori. När artnamnet skrivs efter kategorinamnet och | så ordnas arterna i bokstavsordning i kategorin. Skriv artnamnet med gemener (små bokstäver).

Exempel: Rosa rugosa

#OMDIRIGERING[[Vresrosor]]
[[Kategori:Rosa|rugosa]]

Och man får då in det vetenskapliga namnet i Kategori:Rosa och det slutgiltiga trädet blir:

För närvarande innehåller inte kategoriträdet ordning.

 Wikipedia:Lista över växter Växtindex 
 A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |  Å |  Ä |  Ö 
 Listor: Familjer | Familjer efter ordning | Släkten | Alla växtlistor 

Hierarki Redigera

Ytterligare divisioner under Plantae:

Osäkerheter: Låsbräkenväxter hör eventuellt till ormbunksväxter. Anthocerophyta har åtminstone tidigare ingått i mossorna.

Vetenskapliga hybridnamn Redigera

Om en växt är en hybrid markeras detta i det vetenskapliga namnet med ett multiplikationstecken (×). En hybrid inom ett släkte skrivs med × före artepitetet utan blanksteg (ex. Anemone ×lipsiensis). Är det en hybrid mellan arter i olika släkter markeras detta med × framför släktnamnet (ex. ×Laeliocattleya). Bokstaven x skall inte användas i annat fall än där × inte finns tillgängligt. Används bokstaven x, skall blanksteg lämnas för att undvika förvirring ihop med artepitet som börjar på x. Allt enligt International Code of Botanical Nomenclature Article H.3.

Kvalitetsbedömning av basartiklar Redigera

Senast granskade:11 augusti 2010 kl. 16.33 (CEST)
Senast synkroniserade med meta: 11 augusti 2010 kl. 16.33 (CEST)

Artikel  
 KK 
 
Stub
 
Kort
 
 OK 
 
Rek
 
  B   
 
  U   
Övrigt
Växt   
Blomma      de, es, nah
Träd    {{Källa behövs}}   da, he

Resurser Redigera

Bra webbplatser att finna fakta på Redigera

Svenska växtnamn Redigera

De officiella svenska växtnamnet finns publicerade på två olika platser. Checklista över Nordens kärlväxter (CNK) innehåller namnen för de växter som förekommer naturligt i Sverige, medan Svensk Kulturväxtdatabas[död länk] (SKUD) publicerar främmande växters namn.

I framtiden, allt eftersom fler volymer publiceras av Nationalnyckeln (Nationalnyckelns webbplats), kommer dessa innehålla de officiella namnen på inhemska växter.

Vad gäller släktnamn har CNK och SKUD olika system. CNK använder pluraländelser för att beteckna ett släkte, medan SKUD använder ändelsen -släktet. Vilket ger för släktet Dianthus namnen nejlikor respektive nejliksläktet. Wikipedia följer systemet som SKUD har.

Artikelnamnen skrivs i singularis, men undantag för sortgrupper, som skrivs i plural, ex:

Vetenskapliga växtnamn Redigera

 • The International Plant Names Index - en databas med gamla anor som listar alla nypublicerade namn/taxa. Databasen är dock långt från komplett eftersom den från börja t ex inte listade underarter och varieteter, ofta saknas också basionymer. Databasen innehåller också auktorsnamn och förkortningar. Databasen gör ingen värdering av namnen och de synonymhänvisningar som finns på gamla poster får tas med en nypa salt.
Databaser för specifika områden Redigera
 • Tela Botanica innehåller gällande namn och synonymer för franska växter.

Floror Redigera

Europa Redigera
Afrika Redigera
Asien Redigera
Australien och Oceanien Redigera
Nordamerika Redigera
Sydamerika Redigera

Kulturväxter Redigera

Interwikiverktyg Redigera

Kontrollverktyg Redigera

Bilder Redigera

 • Commons
 • Commons växtbilder
 • Flickr har många bilder som är tillåtna att använda enligt Creative Commons och det är lätt att söka reda på dem via deras avancerade sökning.

Se även Redigera

Moderprojekt Redigera

Systerprojekt Redigera