Öppna huvudmenyn
Glömsta gård på 1930-talet.

Glömsta är ett delområde i kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun, Stockholms län vars bebyggelse ingår i tätorten Stockholm. Glömsta är belägen syd, ost och norr om sjön Gömmaren och Gömmarens naturreservat sydväst om Flemingsberg.

Innehåll

HistoriaRedigera

 
Gårdarna Fullersta, Flemmingsberg, Vistaberg och Glömsta omkring 1901.

Glömsta gårdRedigera

 
Glömsta gård 2016.

Glömsta hör till Huddinges äldre bosättningar med gravfält från yngre järnåldern och talrika fornlämningar. Byn “Glömsta” är känd sedan 1400-talet och skrevs då glomastom, vilket anknyter till det fornnordiska mansnamnet Glume eller Glome. Glömsta gamla gårdstomt (RAÄ-nummer Huddinge 250:1) ligger i ett grönområde söder om nuvarande Lillerudsvägen 28, medan den ännu bevarade mangårdsbyggnaden från 1700-talet med sina flygelbyggnader ligger norr om Lillerudsvägen 28 och är privatägd. Huvudbyggnaden är ett envånings trähus med panelade fasader och ett valmat sadeltak. De bebyggelserester som finns på den gamla tomten är av nyare datum och härrör från gårdens rivna ekonomibyggnader. I norr återfinns Glömstastugan som ursprungligen hörde till gården men byggdes till på 1930-talet. Stugans framtid är mycket oviss och den står tom och oanvänd sedan flera år.[källa behövs]

På 1700-talets början blev Glömsta säteri och i mitten på 1800-talet ägdes Glömsta gården av storjordbrukaren Pehr Pettersson (kallad Patron Pehr) och sambrukades då med Fullersta gård, Flemingsbergs gård och Vistabergs gård. Han sålde egendomen till 1867 till den förmögne storbonden och riksdagsmannen Lars Magnus Carlsson (Patron Lars) på Fittja gård, vars son, ryttmästaren Hjalmar Carlsson, började med tomtexploateringen. På 1930- och 1940-talen genomfördes en omfattande styckning och utbyggnad av området. I norr, mot Gömmaren, blev det huvudsakligen sommarstugor, medan villor kom till längre söderut.

Nyare tidRedigera

På 1950-talet dämpades nybyggnadstakten, eftersom vatten- och avloppsfrågan inte var löst tillfredsställande. Sedan detta problem löstes har nu en omfattande nybyggnadtion kommit igång. Bebyggelsen består huvudsakligen av villor byggda i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Huvudvägen är Gustav Adolfs väg som leder genom området i nord-sydlig riktning. Vägen är uppkallad efter prins Gustav Adolf gift med prinsessan Sibylla. Övriga vägar i området har också namn efter den kungliga familjen: Kristinavägen, Margaretavägen, Sibyllavägen samt dåtidens statsminister Per Albins väg efter Per Albin Hansson.

Göta landsväg gick genom området och en del av vägsträckningen finns kvar i Gamla Stockholmsvägen och Lillerudsvägen. Den senare kallades Herrgårdsvägen eftersom Glömsta herrgård ligger vid den. Sitt nuvarande namn fick den 1952.

BilderRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Alf Nordström (1988). Huddinge vägnamn. Huddinge kommun. sid. 26-27. ISBN 91-86286-08-0 
  • Ellert Ström (redaktör) (1999). Torp och gårdar i Huddinge. Huddinge hembygdsförening. sid. 96. ISBN 91-630-8324-8 

Externa länkarRedigera

  •   Wikimedia Commons har media som rör Glömsta.
  • Glömsta i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
  • Glömsta i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870