Georg Lars af Schmidt

svensk friherre, officer och landshövding

Georg Lars af Schmidt, född 26 november 1771 i Stockholm, död 31 januari 1842 i Umeå, var en svensk friherre, militär och ämbetsman.

Georg Lars af Schmidt var son till rådmannen och författaren Johan Albrekt Schmidt och Anna Maria Berg. Efter tiden som kadett vid amiralitetskadettkåren i Karlskrona blev Schmidt knuten till örlogsflottan för att sedan verka vid finska gardesregementet. År 1803 blev han kapten vid regementet, 1805 stabskapten och steg sedan i graderna tills han 1815 var överstelöjtnant vid regementet. År 1817 utsågs han till landshövding i Västerbottens län.

År 1815 adlades han under 1809 års regeringsform och upphöjdes 1841 till friherre.

Schmidt var gift med Maria Sofia Hedenberg, dotter till Anders Hedenberg och Anna Catharina Lewin. Han var far till Georg af Schmidt.

Företrädare:
Gustaf Edelstam
Västerbottens läns landshövding
1817–1842
Efterträdare:
Gustaf Adolf Montgomery


Källor redigera