Georg Lars af Schmidt

svensk friherre, officer och landshövding

Georg Lars af Schmidt, född 26 november 1771 i Stockholm, död 31 januari 1842 i Umeå, var en svensk friherre, officer och landshövding.

Georg Lars af Schmidt var son till rådmannen och författaren Johan Albrekt Schmidt och Anna Maria Berg. Efter tiden som kadett vid amiralitetskadettkåren i Karlskrona blev Schmidt knuten till örlogsflottan för att sedan verka vid finska gardesregementet. 1803 blev han kapten vid regementet, 1805 stabskapten och steg sedan i graderna tills han 1817 var major vid regementet. Sistnämnda år blev han landshövding i Västerbottens län.

1815 adlades han under 1809 års regeringsform och upphöjdes 1841 till friherre.

Schmidt var gift med Maria Sofia Hedenberg, dotter till Anders Hedenberg och Anna Catharina Lewin.

Företrädare:
Gustaf Edelstam
Västerbottens läns landshövding
1817–1842
Efterträdare:
Gustaf Adolf Montgomery


KällorRedigera