En geometrisk följd är en talföljd där kvoten mellan ett element och det närmast föregående är konstant.

För att beräkna talet med ordningsnumret n används formeln:

där q är kvoten.

Om kvoten är negativ, så oscillerar funktionen mellan positiva och negativa tal.

Exempel på geometrisk talföljd

redigera
 

I detta exempel är kvoten q = 2 och det första talet a1 = 1.

Huvudartikel: Geometrisk summa

Summan av de n första talen i en geometrisk talföljd   med kvoten   kan beräknas genom

 

För en geometrisk serie gäller att den konvergerar om  .